• Tartalom

2013. évi LXXII. törvény

2013. évi LXXII. törvény

egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapítása érdekében szükséges módosításáról1

2013.08.02.

1–8. §2

9. §3

10–12. §4

13. §5

14–25. §6

26. § (1)–(2)7

(3)–(4)8

(5)9

27. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–25. §, a 26. § (3)–(4) bekezdése, a 28. § az e törvény kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

28. §10

29. § Az 1–5. §, a 9–20. §, a 22. §., a 23. §, a 28. §-a és az 1. számú melléklet az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2013. évi LXXII. törvényhez11

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. május 21-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. június 3. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 34. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az. 1–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 9. § a 9/2014. (III. 21.) AB határozat 1. pontja alapján nem lép hatályba.

4

A 10–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 13. § a 9/2014. (III. 21.) AB határozat 1. pontja alapján nem lép hatályba.

6

A 14–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 26. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 26. § (3)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 26. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére