• Tartalom

2013. évi LXXIV. törvény

egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő törvénymódosításokról1

2013.06.09.

1. Az egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXC. törvény módosítása

1–3. §2

2. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

4. §3

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E törvény 1. és 5. §-a, valamint 1. melléklete az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése, továbbá 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2013. évi LXXIV. törvényhez4

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. május 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. június 7.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére