• Tartalom

74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról1

2017.01.01.

A Kormány

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 1., 2., 9., 11., 15., 16., 21., 24. és 33. pontjában,

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint

a 4. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 80. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1–20. §2

2. A kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

21–24. §3

3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

25–33. §4

34. § Hatályát veszti az Ávr. 12. § (3) bekezdése.

4. A Szervezetátalakítási alap jogcímcsoport előirányzat-felhasználásának szabályairól szóló
20/2011. (III. 2.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

35. §5

5. Záró rendelkezések

36. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 34. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

1–17. melléklet a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelethez6

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

2

Az 1–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 21–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 25–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1–17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére