• Tartalom

75/2013. (XII. 7.) EMMI rendelet

75/2013. (XII. 7.) EMMI rendelet

a területi felzárkózási koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról, feladatairól szóló 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet módosításáról1

2013.12.08.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 52. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § o) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A területi felzárkózási koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról, feladatairól szóló 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet 4/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A központ a 2013/2014. évi téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó alapkompetencia-fejlesztő és a 7–8. osztály felzárkóztatását elősegítő képzéseket kizárólagos jelleggel végzi, a személyi és tárgyi feltételek biztosításáért a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ számára költségtérítést fizet.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. december 9. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére