• Tartalom

75/2013. (IX. 26.) OGY határozat

75/2013. (IX. 26.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról1

2013.09.23.

1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat (a továbbiakban: Határozat) a következők szerint módosul:


Az Országgyűlés


a Nemzeti összetartozás bizottságába

Hidvéghi Balázst (Fidesz),


a Fenntartható fejlődés bizottságába

dr. Szél Bernadettet (LMP),


a Külügyi bizottságba

Ertsey Katalint (LMP)


a bizottság alelnökévé,


az Egészségügyi bizottságba

Horváth Zoltánt (Fidesz),

Kucsák Lászlót (Fidesz),

Vágó Gábort (LMP),


az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságba

Borbély Lénárdot (Fidesz),

dr. Lanczendorfer Erzsébetet (KDNP),

dr. Schiffer Andrást (LMP),


a Fenntartható fejlődés bizottságába

dr. Nagy Andor (KDNP) korábban megüresedett tagsági helyére

Bencsik Jánost (Fidesz),

dr. Horváth Zsoltot (Veszprém) (Fidesz),

Kapus Krisztiánt (Fidesz),


a Fogyasztóvédelmi bizottságba

Kontur Pált (Fidesz),

Németh Szilárd Istvánt (Fidesz),

Ertsey Katalint (LMP),


a Gazdasági és informatikai bizottságba

dr. Nyitrai Zsoltot (Fidesz),

Szemereyné Pataki Klaudiát (Fidesz),

Vágó Gábort (LMP),


a Honvédelmi és rendészeti bizottságba

Mile Lajost (LMP),


az Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságba

Horváth Zoltán (Fidesz) helyett

Gyopáros Alpárt (Fidesz),

Lengyel Szilvia (LMP) helyett

dr. Szél Bernadettet (LMP),


a Kulturális és sajtóbizottságba

Nagy Csabát (Fidesz),

Talabér Mártát (Fidesz),

Osztolykán Ágnest (LMP),


a Külügyi bizottságba

dr. Daher Pierre (Fidesz) helyett

Hidvéghi Balázst (Fidesz),

dr. Nagy Andor (KDNP) korábban megüresedett tagsági helyére

Pálffy Istvánt (KDNP),


a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottságba

dr. Vitányi Istvánt (Fidesz),

dr. Schiffer Andrást (LMP),


a Mezőgazdasági bizottságba

Mágori Józsefnét (Fidesz),

dr. Nagy Istvánt (Fidesz),

Lengyel Szilviát (LMP),


a Nemzeti összetartozás bizottságába

Varga Lászlót (KDNP),

Mile Lajost (LMP),


az Önkormányzati és területfejlesztési bizottságba

Babák Mihályt (Fidesz),

Kovács Pétert (Fidesz),

László Tamást (Fidesz),

Schmidt Csabát (Fidesz),

Lengyel Szilviát (LMP),


a Sport- és turizmusbizottságba

Dankó Bélát (Fidesz),

Kőszegi Zoltánt (Fidesz),

Lengyel Szilviát (LMP),


a Számvevőszéki és költségvetési bizottságba

dr. Vitányi István (Fidesz) helyett

Bodó Sándort (Fidesz)


a bizottság tagjává

megválasztja.

a) 1. pont b) alpontjában az „Egészségügyi bizottság (21 fő)” szövegrész helyébe az „Egészségügyi bizottság (24 fő)”,

b) 1. pont c) alpontjában az „Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság (21 fő)” szövegrész helyébe az „Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság (24 fő)”,

c) 1. pont e) alpontjában a „Fenntartható fejlődés bizottsága (18 fő)” szövegrész helyébe a „Fenntartható fejlődés bizottsága (21 fő)”,

d) 1. pont g) alpontjában a „Fogyasztóvédelmi bizottság (18 fő)” szövegrész helyébe a „Fogyasztóvédelmi bizottság (21 fő)”,

e) 1. pont h) alpontjában a „Gazdasági és informatikai bizottság (27 fő)” szövegrész helyébe a „Gazdasági és informatikai bizottság (30 fő)”,

f) 1. pont i) alpontjában a „Honvédelmi és rendészeti bizottság (21 fő)” szövegrész helyébe a „Honvédelmi és rendészeti bizottság (24 fő)”,

g) 1. pont k) alpontjában a „Kulturális és sajtóbizottság (18 fő)” szövegrész helyébe a „Kulturális és sajtóbizottság (21 fő)”,

h) 1. pont m) alpontjában a „Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság (6 fő)” szövegrész helyébe a „Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság (8 fő)”,

i) 1. pont n) alpontjában a „Mezőgazdasági bizottság (22 fő)” szövegrész helyébe a „Mezőgazdasági bizottság (25 fő)”,

j) 1. pont oa) alpontjában a „Nemzeti összetartozás bizottsága (12 fő)” szövegrész helyébe a „Nemzeti összetartozás bizottsága (15 fő)”,

k) 1. pont q) alpontjában az „Önkormányzati és területfejlesztési bizottság (25 fő)” szövegrész helyébe az „Önkormányzati és területfejlesztési bizottság (30 fő)”,

l) 1. pont r) alpontjában a „Sport- és turizmusbizottság (18 fő)” szövegrész helyébe a „Sport- és turizmusbizottság (21 fő)”

szöveg lép.

a) 1. pont a) alpontjában a „dr. Schiffer András (független)” szövegrész helyébe a „dr. Schiffer András (LMP)”,

b) 1. pont d) alpontjában a „Mile Lajos (független)” szövegrész helyébe a „Mile Lajos (LMP)”,

c) 1. pont f) alpontjában a „dr. Szél Bernadett (független)” szövegrész helyébe a „dr. Szél Bernadett (LMP)”,

d) 1. pont o) alpontjában a „Mile Lajos (független)” szövegrész helyébe a „Mile Lajos (LMP)”,

e) 1. pont p) alpontjában az „Osztolykán Ágnes (független)” szövegrész helyébe az „Osztolykán Ágnes (LMP)”,

f) 1. pont s) alpontjában a „Vágó Gábor (független)” szövegrész helyébe a „Vágó Gábor (LMP)”,

szöveg lép.

4. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követő napon hatályát veszti.

1

A határozatot az Országgyűlés a 2013. szeptember 23-ai ülésnapján fogadta el. A határozat a 4. pont alapján hatályát vesztette 2013. szeptember 27. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére