• Tartalom

78/2013. (X. 1.) OGY határozat

78/2013. (X. 1.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról1

2013.09.30.

1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat (a továbbiakban: Határozat) a következők szerint módosul:


Az Országgyűlés


az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságba

Kőszegi Zoltán (Fidesz) helyett

Román Istvánt (Fidesz),


az Oktatási, tudományos és kutatási bizottságba

dr. Ángyán Józsefet (független),

dr. Puskás Imrét (Fidesz) és

Riz Gábort (Fidesz)


a bizottság tagjává


megválasztja.

2. A Határozat 1. pont p) alpontjában az „Oktatási, tudományos és kutatási bizottság (21 fő)” szövegrész helyébe az „Oktatási, tudományos és kutatási bizottság (24 fő)” szöveg lép.

3. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követő napon hatályát veszti.

1

A határozatot az Országgyűlés a 2013. szeptember 30-ai ülésnapján fogadta el. A határozat a 3. pontja alapján hatályát vesztette 2013. október 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére