• Tartalom

9/2013. (III. 5.) OGY határozat

9/2013. (III. 5.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról1

2013.02.25.

1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat a következők szerint módosul:


Az Országgyűlés


az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságba

dr. Salamon László (KDNP) – korábban megüresedett elnöki helyére –

dr. Cser-Palkovics Andrást (Fidesz) 2013. március 1-jétől,


a Fenntartható fejlődés bizottságába

Jávor Benedek (független) – korábban megüresedett elnöki helyére –

dr. Szili Katalint (független),


a Kulturális és sajtóbizottságba

dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) helyett

L. Simon Lászlót (Fidesz) 2013. március 1-jétől,


a Sport- és turizmusbizottságba

Szalay Ferenc (Fidesz) helyett

dr. Bohács Zsoltot (Fidesz) 2013. március 1-jétől

a bizottság elnökévé,


az Oktatási, tudományos és kutatási bizottságba

– korábban megüresedett alelnöki helyére –

Osztolykán Ágnest (független)

a bizottság alelnökévé,


az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságba

dr. Bohács Zsolt (Fidesz) helyett

Székyné dr. Sztrémi Melindát (Fidesz) 2013. március 1-jétől,


– korábban megüresedett tagsági helyére –

dr. Schiffer Andrást (független),


az Egészségügyi bizottságba

– korábban megüresedett tagsági helyére –

Szilágyi Lászlót (független),


az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságba

– korábban megüresedett bizottsági tagsági helyre –

Szabó Timeát (független),


az Európai ügyek bizottságába

– korábban megüresedett bizottsági tagsági helyre –

Mile Lajost (független),


a Fenntartható fejlődés bizottságába

– korábban megüresedett bizottsági tagsági helyre –

Jávor Benedeket (független),


a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságba

– korábban megüresedett tagsági helyére –

dr. Szél Bernadettet (független),


a Fogyasztóvédelmi bizottságba

Ertsey Katalin (független) – korábban megüresedett tagsági helyére –

Szilágyi Györgyöt (Jobbik),


a Gazdasági és informatikai bizottságba

– korábban megüresedett tagsági helyére –

Scheiring Gábort (független),


a Honvédelmi és rendészeti bizottságba

– korábban megüresedett tagsági helyére –

dr. Dorosz Dávidot (független),


az Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságba

Székyné dr. Sztrémi Melina (Fidesz) helyett

Vincze Lászlót (Fidesz) 2013. március 1-jétől,


Vágó Gábor (független) – korábban megüresedett tagsági helyére –

Lengyel Szilviát (független),


a Kulturális és sajtóbizottságba

– korábban megüresedett bizottsági tagsági helyre –

Karácsony Gergelyt (független),


a Külügyi bizottságba

– korábban megüresedett tagsági helyére –

Ertsey Katalint (független),


a Nemzetbiztonsági bizottságba

– korábban megüresedett tagsági helyére –

Mile Lajost (független),


a Nemzeti összetartozás bizottságába

dr. Dorosz Dávid (független) – korábban megüresedett tagsági helyére –

Szabó Rebekát (független),


dr. Szili Katalint (független) – alelnöki megbízatásának megszűnésével egyidejűleg –,


az Önkormányzati és területfejlesztési bizottságba

– korábban megüresedett tagsági helyére –

Szilágyi Pétert (független),


a Sport- és turizmusbizottságba

Vincze László (Fidesz) helyett

Szalay Ferencet (Fidesz) 2013. március 1-jétől,


a Számvevőszéki és költségvetési bizottságba

– korábban megüresedett tagsági helyére –

Vágó Gábort (független)

a bizottság tagjává


megválasztja.

2. A Határozat 1. pont m) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

m) Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság (6 fő)
Elnök: dr. Rubovszky György (KDNP)
Alelnök: dr. Simon Gábor (MSZP)
Tagok: Németh Szilárd István (Fidesz)
dr. Varga István (Fidesz)
Göndör István (MSZP)
Szabó Gábor (Jobbik)”

3. E határozat elfogadásakor lép hatályba, és 2013. március 2. napján hatályát veszti.

1

A határozatot az Országgyűlés a 2013. február 25-ei ülésnapján fogadta el. A határozat a 3. pont alapján hatályát vesztette 2013. március 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére