• Tartalom

2013. évi XC. törvény

2013. évi XC. törvény

az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról1

2014.05.07.

1. §2

2–3. §3

4. §4

5. § Az Ogytv. 122. §-a a következő (6) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(6) A házelnök és a volt házelnök juttatása tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 13. § (3a) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.”

6–7. §5

8. §6

9–10. §7

11. § Az Ogytv. 4. § (6) bekezdése az „A háznagy” szövegrész helyett az „A képviselői megbízatással rendelkező háznagy” szöveggel lép hatályba.

12. § Az Ogytv.

a) 104. § (1) bekezdése a „megbízatásának időtartamára” szövegrész helyett az „az eskütételétől a megbízatásának megszűnéséig” szöveggel,

b) 104. § (5) bekezdése a „(3) és (4)” szövegrész helyett a „(2)–(4)” szöveggel,

c)8

d) 106. § (1) bekezdése az „a (2) bekezdésben” szövegrész helyett az „az e törvényben” szöveggel,

e) 109. § (5) bekezdése a „hengerűrtartalmú” szövegrész helyett a „hengerűrtartalmú, benzinüzemű” szöveggel,

f)9

g) 110. § (3) bekezdése a „jóváhagyásával” szövegrész helyett a „jóváhagyásával, a képviselőcsoport 113. § (1) bekezdésében meghatározott kerete terhére” szöveggel

lép hatályba.

13. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 8. § az országgyűlési képviselők következő általános választását követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülésének napján lép hatályba.

14. § (1) A 3–4. §, a 7. §, a 9. §, a 11–13. §, valamint a 15. § (1)–(2) bekezdése az Alaptörvény 4. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) Az 1–2. §, a 7–8. §, a 11. §, a 13. § és a 16. § az Alaptörvény 5. cikk (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

15–16. §10

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 10-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. június 20.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. §-t a 2014: XIV. törvény 102. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 6–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 12. § c) pontját a 2014: XIV. törvény 102. §-a hatályon kívül helyezte.

9

A 12. § f) pontját a 2014: XIV. törvény 102. §-a hatályon kívül helyezte.

10

A 15–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére