• Tartalom
Oldalmenü

1/2014. (II. 19.) KüM rendelet

a tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról1

2014.02.21.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (4) bekezdésében, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 114. § a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § E rendelet rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

1

A rendeletet az 5/2018. (VIII. 23.) KKM rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte 2018. augusztus 24. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.