• Tartalom

111/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet

a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó közös érdekű projektek és azok engedélyezési eljárásának megkönnyítéséről, koordinálásáról

2014.04.04.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletében felsorolt, Magyarország területét érintő közös érdekű projektek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé minősítése esetére a 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (1) bekezdése szerinti, a közös érdekű projektek engedélyezési eljárásának megkönnyítéséért és koordinálásáért felelős hatóságként a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) jelöli ki.

2. § A Hivatal a 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (3) bekezdése szerinti átfogó határozat kiadását a 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (3) bekezdés c) pontja szerinti együttműködési rendszer alkalmazásával fogja össze.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

4. § Ez a rendelet a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a 713/2009/EK, a 714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2013. április 17-i 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére