• Tartalom

112/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

a Prümi Szerződésben meghatározott Nyilatkozatok újbóli megtételéről és a Prümi Szerződésben meghatározott Nyilatkozatok megtételéről, valamint a Prümi Szerződés Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodásának kihirdetéséről szóló 288/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról

2017.01.01.

A Kormány a Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság és az Osztrák Köztársaság között a határon átnyúló együttműködés fokozásáról, különösen a terrorizmus, a határon átnyúló bűnözés és az illegális migráció leküzdése érdekében létrejött Szerződés (Prümi Szerződés) kihirdetéséről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CXII. törvény 12. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány kihirdeti a következő Nyilatkozatokat:

„Magyarország Kormánya a következőkről értesíti a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormányát, mint a Prümi Szerződés letéteményesét:
a) a Prümi Szerződés 6. Cikk 1. bekezdésében, 11. Cikk 1. bekezdésében, 12. Cikk (2) bekezdésében, 15. Cikkében és 16. Cikk (3) bekezdésében említett nemzeti kapcsolattartó pontok kijelölése Magyarország részéről visszavonásra kerül, tekintettel arra, hogy a Prümi Szerződés ezen rendelkezéseivel azonos tartalmú rendelkezések a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i, 2008/615/IB tanácsi határozat elfogadásával az Európai Unió jogának részévé váltak;
b) a Prümi Szerződés 19. Cikkében és 22. Cikkében említett nemzeti kapcsolattartó pont az Országos Rendőr-főkapitányság;
c)1 a Prümi Szerződés 23. Cikk (3) bekezdésében említett nemzeti kapcsolattartó pont a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal;
d) a Prümi Szerződés 25. Cikkében említett rendőrtisztviselők alatt a rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állományába tartozó személyeket kell érteni.”

2. §2

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az 1. § c) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 269. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére