• Tartalom

168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről1

2023.01.01.

A Kormány

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1a) bekezdésében, a 12. § a) pontja tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2 A rendelet hatálya az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott egyes intézkedésekre terjed ki.

1/A. §3 Az irányító hatóság a vidékfejlesztési műveletek irányítására és végrehajtására – külön megállapodásban foglaltak szerint – a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár) és a vármegyei kormányhivatalt közbenső szervezetként jelölheti ki.

2. §4 A Kincstár a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra (a továbbiakban: NÉBIH), valamint a vármegyei kormányhivatalra az alábbi feladatokat ruházhatja át;

a) a szőlőterületek szerkezet-átalakításának és -átállításának támogatásával kapcsolatos helyszíni ellenőrzése;

b) a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésének támogatása körében a beszerzett gép üzemeltetésére, valamint a borászati üzem működésére, a borászati termékek származására, eredetére, minőségére vonatkozó követelmények ellenőrzése;

c) az alábbi tevékenységekkel kapcsolatos intézkedések esetében a támogatási és kifizetési kérelmek feldolgozását, ideértve a kérelemfeldolgozáshoz szükséges adminisztratív és helyszíni ellenőrzést, amelyekhez az átruházó szolgáltatja az országosan egységesített adatokat:

ca) mezőgazdasági területek erdősítése,

cb) az erdészeti potenciál helyreállítása,

cc) erdő-környezetvédelem,

cd) nem termelő beruházások erdőterületen történő megvalósítása,

ce) agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületen történő első létrehozása,

cf) Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás,

cg) erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzése;

d) az alábbi tevékenységekkel kapcsolatos intézkedések esetében a támogatási kérelmek feldolgozását, ideértve a kérelemfeldolgozáshoz szükséges adminisztratív és helyszíni ellenőrzést, valamint a kifizetési kérelmekhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzést, amelyekhez az átruházó szolgáltatja az országosan egységesített adatokat:

da) rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítése,

db) ültetvények korszerűsítése, telepítése,

dc) évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítése,

dd) fiatal erdők állománynevelése.

3. §5 (1)6 A Nemzeti Földügyi Központ a Kincstárral kötött átruházási megállapodásban meghatározottak szerint végzi a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (a továbbiakban: MePAR) működtetésével, valamint a területalapú támogatások távérzékeléses ellenőrzésével összefüggő alábbi feladatokat:

a) a MePAR időszakonkénti, programszerű felújítása,

b) változásvezetési bejelentések vizsgálata, illetve átvezetése a MePAR-ban,

c) a területalapú támogatási kérelmek mezőgazdasági parcellánkénti, távérzékeléses ellenőrzése és

d) a MePAR adatainak kezelése, nyilvánosságra hozatala.

(2) A Nemzeti Földügyi Központ az (1) bekezdés szerint rá átruházott feladatok ellátásába bevonhatja a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot.

4. §7 A Kincstár a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem szakértői közreműködését veheti igénybe az alábbi feladatai végrehajtása során:

a)8

b)9

c) a vaj és sovány tejpor intervenció esetében a tároló műszaki, statikai megfelelőségének felmérése;

d) a vaj-, tejszín- és sovány tejpor-előállító üzemek intervenciós jóváhagyási feltételeinek teljesüléséhez kapcsolódó ellenőrzés;

e)10

f) az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás keretében a kérelmek elbírálásához kapcsolódó műszaki szakvéleményezés lebonyolítása;

g) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások keretében a kérelmek elbírálásához kapcsolódó műszaki-technológiai segédletek kidolgozása, eseti szakvélemény nyújtása, valamint helyszíni ellenőrzések elvégzése.

5. §11 A Kincstár a NÉBIH szakértői közreműködését veheti igénybe az alábbi feladatai végrehajtása során:

a)12

b) a zöldség-gyümölcs termékpályára vonatkozó közös piaci rendtartás hatálya alá tartozó termékek piacról történő kivonásához kapcsolódó helyszíni ellenőrzés;

c) a feldolgozott mezőgazdasági termékek export-visszatérítéséhez kapcsolódóan a regisztrált recepteknek való megfelelés utólagos laboratóriumi vizsgálata;

d)13

e)14

f)15

g) a kender THC tartalmának laboratóriumi vizsgálata a területalapú támogatás igénylése esetén a helyszíni ellenőrzés során vett mintákból;

h)16

i)17 a tejkvóta-nyilvántartással, valamint a hízottbika-tartás, az anyatehén-tartás, a tejhasznú tehéntartás, az anyajuh-tartás és anyakecske-tartás támogatásával, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzéséhez nyújtandó támogatással, valamint a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatással kapcsolatos, az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerhez (FELIR) kapcsolódó adatszolgáltatás és azok alapján elvégzett – kereszt vagy adminisztratív – ellenőrzés;

j) a juh- és kecskehús magántárolása esetén a csontozás és a beszállítás, valamint a tárolás és a kitárolás helyszíni ellenőrzése;

k) a marhahús és sertéshús magántárolásának helyszíni ellenőrzése;

l) a marhahús intervenciós felvásárlás, tárolás, értékesítés helyszíni ellenőrzése;

m) a gabonaintervenciós felvásárlás, tárolás, értékesítés helyszíni ellenőrzése;

n)18 az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó Tenyészet Információs Rendszer és Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer adatszolgáltatása, valamint helyszíni ellenőrzése;

o) az agrár-környezetgazdálkodás intézkedés keretében egyes szántóföldi-, gyepgazdálkodási célprogramok – kivéve az Érzékeny Természeti Területeken alkalmazható célprogramokat –, és ültetvény célprogramok helyszíni ellenőrzése;

p)19

q) a termelői csoportok létrehozásához és működtetéséhez nyújtott támogatások feltételei teljesítésének helyszíni ellenőrzése;

r) a félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakításához nyújtott támogatások feltételei teljesítésének helyszíni ellenőrzése;

s) az állattartó telepek korszerűsítéséhez kapcsolódó nyilvántartások ellenőrzése;

t)20

u)21

v)22

x) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó egyes támogatások keretében a kérelmek elbírálásához kapcsolódó, eseti szakvélemény nyújtása, valamint helyszíni ellenőrzések elvégzése.

6. §23 A Kincstár a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. szakértői közreműködését veheti igénybe az alábbi feladatai végrehajtása során:

a)24

b)25

c)26

d)27

e)28

f) vaj és tejszín magántárolásának támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

g) vaj intervenciós felvásárlása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

h) sovány tejpor magántárolásának támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

i) sovány tejpor intervenciós felvásárlása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

j) sajt magántárolásának támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

k) a vaj-, tejszín- és sovány tejpor-előállító üzemek intervenciós jóváhagyásához kapcsolódó helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

l)29

m)30

n)31

o)32

p)33

q)34

r)35

7. §36 A Kincstár a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara szakértői közreműködését veheti igénybe a támogatások igénybevételéhez kapcsolódó ügyfélszolgálati és tájékoztatási feladatai ellátása során.

7/A. §37 Az agrárpolitikáért felelős miniszter a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara útján látja el az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott, valamint a nemzeti hatáskörbe tartozó mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások környezeti fenntarthatóságával kapcsolatos következő feladatokat:

a) a zöld tanácsadói hálózat kialakítása és népszerűsítése;

b) a zöld tanácsadók képzése;

c) a partner szervezetekkel történő együttműködés;

d) a gyakorlati tapasztalatokat és elméleti ismereteket magában foglaló központi tudásbázis kialakítása és működtetése;

e) a környezeti monitoringhoz szükséges mérések elvégzése, az eredmények és a javaslatok bemutatása;

f) a szaktanácsadásra, képzésre, bemutató üzemi programra (a továbbiakban együtt: tudásátadási szolgáltatás) vonatkozó igény felmérése;

g) a tudásátadási szolgáltatást nyújtó szolgáltatók (a továbbiakban: tudásátadási szolgáltató) akkreditálása, képzése;

h) a tudásátadási szolgáltatások monitoringjához és a tudásátadási szolgáltatók akkreditációjához szükséges informatikai rendszer kialakítása, működtetése és népszerűsítése.

8. §38 A Kincstár az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szakértői közreműködését veheti igénybe az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból finanszírozott, valamint a nemzeti hatáskörbe tartozó mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő monitoring-adatgyűjtési feladataihoz kapcsolódó adatbázis felépítésének, szerkezetének, szakmai definíciórendszerének kialakítása és továbbfejlesztése, továbbá a monitoring-adatgyűjtéshez kapcsolódó adatelemzések, illetve jelentések elkészítése során.

8/A. §39 Az agrárpolitikáért felelős miniszter az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján látja el az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott, valamint a nemzeti hatáskörbe tartozó mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési innovációs és digitalizációs támogatásokkal kapcsolatos következő feladatokat:

a) az innovációs célú támogatások keretében létrejövő

aa) együttműködések kialakítása, szakmai céljainak előkészítése,

ab) együttműködések eredményeinek nyilvánossággal történő megismertetése,

ac) operatív csoportok előrehaladásának követése,

ad) támogatások értékelése, felülvizsgálata;

b) a digitalizációs célú támogatások, valamint azok megvalósításához szükséges beruházások

ba) szakmai céljainak előkészítése,

bb) eredményeinek nyilvánossággal történő megismertetése,

bc) értékelése, felülvizsgálata;

c) a digitalizációs célú támogatások hatását növelő agrárdigitalizációs stratégiák megvalósításának értékelése és felülvizsgálata.

9. §40 A Kincstár szakértő közreműködését veheti igénybe a fehér cukor magántárolásának támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minta laboratóriumi vizsgálatához.

10. § A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa az egyes intézkedésekben való részvételi feltételek teljesítésének ellenőrzési, valamint az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatási feladatait az agrárpolitikáért felelős miniszternek, mint illetékes hatóságnak az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszterrel, mint irányító hatósággal egyetértésben kötött külön megállapodásban foglaltak szerint láthatja el.

11. §41 A nemzeti vidéki hálózat titkársági feladatait az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter, mint irányító hatóság a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. útján látja el.

12. §42 A Kormány

a) a burgonyaágazatban a piac stabilizálására irányuló intézkedésekről szóló megállapodások és határozatok engedélyezéséről szóló, 2020. április 30-i európai bizottsági (EU) 2020/593 végrehajtási rendelet 4. cikk (1) bekezdésében,

b) az élő fák és egyéb növények, a hagymák, gumók, gyökerek és hasonlók, valamint a vágott virágok és díszítőlombozat ágazatában a piac stabilizálására irányuló intézkedésekről szóló megállapodások és határozatok engedélyezéséről szóló, 2020. április 30-i európai bizottsági (EU) 2020/594 végrehajtási rendelet 4. cikk (1) bekezdésében,

c) a tej- és tejtermékágazatban a termelési tervekre vonatkozó megállapodások és határozatok engedélyezéséről szóló, 2020. április 30-i európai bizottsági (EU) 2020/599 végrehajtási rendelet 4. cikk (1) bekezdésében

szereplő illetékes hatóságként az agrárminisztert jelöli ki.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. §43 E rendelet 12. §-a

a) a burgonyaágazatban a piac stabilizálására irányuló intézkedésekről szóló megállapodások és határozatok engedélyezéséről szóló, 2020. április 30-i európai bizottsági (EU) 2020/593 végrehajtási rendelet,

b) az élő fák és egyéb növények, a hagymák, gumók, gyökerek és hasonlók, valamint a vágott virágok és díszítőlombozat ágazatában a piac stabilizálására irányuló intézkedésekről szóló megállapodások és határozatok engedélyezéséről szóló, 2020. április 30-i európai bizottsági (EU) 2020/594 végrehajtási rendelet,

c) a tej- és tejtermékágazatban a termelési tervekre vonatkozó megállapodások és határozatok engedélyezéséről szóló, 2020. április 30-i európai bizottsági (EU) 2020/599 végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1

A rendeletet a 601/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte 2023. május 31. napjával.

2

Az 1. § a 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1/A. §-t a 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 326. § (1) bekezdésével megállapított – 20. § (2) bekezdés a) pontja, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 186. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 2. § a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 326. § (1) bekezdésével megállapított – 20. § (1) bekezdésével megállapított, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 186. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 3. § a 220/2019. (IX. 12.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdése a 665/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § nyitó szövegrésze a 264/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 3. §-a, a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 326. § (1) bekezdésével megállapított – 20. § (2) bekezdés c) pontja, a 120/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 4. § a) pontját a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 4. § b) pontját a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 4. § e) pontját a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

11

Az 5. § nyitó szövegrésze a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 326. § (1) bekezdésével megállapított – 20. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 5. § a) pontját a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

13

Az 5. § d) pontját a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

14

Az 5. § e) pontját a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

15

Az 5. § f) pontját a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

16

Az 5. § h) pontját a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

17

Az 5. § i) pontja a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

18

Az 5. § n) pontja a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 10. §-a szerint módosított szöveg.

19

Az 5. § p) pontját a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

20

Az 5. § t) pontját a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

21

Az 5. § u) pontját a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

22

Az 5. § v) pontját a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 6. § nyitó szövegrésze a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 326. § (1) bekezdésével megállapított – 20. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 6. § a) pontját a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 6. § b) pontját a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 6. § c) pontját a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 6. § d) pontját a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 6. § e) pontját a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 6. § l) pontját a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 6. § m)–r) pontját a 177/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

31

A 6. § m)–r) pontját a 177/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

32

A 6. § m)–r) pontját a 177/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

33

A 6. § m)–r) pontját a 177/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

34

A 6. § m)–r) pontját a 177/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

35

A 6. § m)–r) pontját a 177/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

36

A 7. § a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 326. § (1) bekezdésével megállapított – 20. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 7/A. §-t a 436/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

38

A 8. § a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 326. § (1) bekezdésével megállapított – 20. § (2) bekezdés c) pontja, a 97/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

39

A 8/A. §-t a 436/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

40

A 9. § a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

42

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 72. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére