• Tartalom
Oldalmenü

17/2014. (XI. 28.) KKM közlemény

a Fegyverkereskedelmi Szerződés kihirdetéséről szóló 2014. évi V. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről, valamint a Fegyverkereskedelmi Szerződés kihirdetéséről szóló 2014. évi V. törvény 4. §-ának hatályon kívül helyezéséről

2014.11.28.
A 2014. évi V. törvénnyel a Magyar Közlöny 2014. február 11-i, 18. számában kihirdetett Fegyverkereskedelmi Szerződés 22. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„Jelen Szerződés kilencven nappal azt követően lép hatályba, hogy a Letéteményesnél letétbe helyezték az ötvenedik ratifikációs, elfogadó vagy jóváhagyó okiratot.”
Az ötvenedik ratifikációs okirat letétbe helyezésének napja: 2014. szeptember 25.
A Szerződés hatálybalépésének napja: 2014. december 24.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2014. évi V. törvény 5. §-ának (4) bekezdésével, megállapítom, hogy a Fegyverkereskedelmi Szerződés kihirdetéséről szóló 2014. évi V. törvény 2. és 3. §-a 2014. december 24-én, azaz kettőezer-tizennégy december huszonnegyedikén lép hatályba. A 2014. évi V. törvény 5. § (3) bekezdése értelmében továbbá a 2014. évi V. törvény 4. §-a 2014. december 24-én hatályát veszti.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás