• Tartalom

18/2014. (II. 3.) Korm. rendelet

az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont létrehozásáról1

2014.09.05.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont jogállása

1. §2 Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont (a továbbiakban: Eszterháza Központ) a kulturális örökség védelméért felelős miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv.

2. §3

3. § (1) Az Eszterháza Központot főigazgató vezeti.

(2) A főigazgató munkáját főigazgató-helyettesek segítik.

4. §4 Az Eszterháza Központ gazdasági szervezettel rendelkezik.

5. § Az Eszterháza Központ szervezeti egysége az Esterházy-kastélymúzeum és a Haydn Kutatóközpont, amelyek szervezeten belüli helyéről és működési rendjéről az Eszterháza Központ Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik.

2. Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont feladatai

6. § (1) Az Eszterháza Központ közfeladata múzeumi, valamint egyéb kulturális és művészeti tevékenységek ellátása, különös figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezéseire.

(2)5 Az Eszterháza Központ elősegíti a kulturális örökség védelméért felelős miniszter jogszabályban meghatározott feladatai ellátását, valamint ellátja kulturális javakkal kapcsolatosan jogszabályban meghatározott egyes feladatokat, így különösen a következőket:

a) a nemzeti és egyetemes kulturális örökség megóvásával és közkinccsé tételével kapcsolatos feladatok,

b) a külhoni magyar közösségek kulturális identitását erősítő és fejlesztő programok és fejlesztések megszervezésével kapcsolatos feladatok,

c) a kulturális örökséggel kapcsolatos közművelődési feladatok megszervezése, a magyar történeti, művészeti és művelődéstörténeti értékek külföldi megismertetése,

d) az állami tulajdonban tartandó, jelentős kulturális örökségi értéket képviselő ingatlanok kulturális alapú és értékelvű megóvása, kulturális célú fejlesztése, hasznosítása és üzemeltetése,

e) szakmai adattárak és gyűjtemények, nyilvánosan hozzáférhető kutatószolgálat működtetése,

f) kulturális javak tudományos értékvizsgálat alapján történő felkutatása és dokumentálása,

g) tudományos gyűjteményeinek gyarapítása, állományvédelme, megfelelő használata és hozzáférhetővé tétele,

h) kulturális és művészeti tevékenység szervezése, művészeti programok, előadások, rendezvények, fesztiválok, képzések szervezése és lebonyolítása,

i) a Haydn Kutatóközpont keretében kulturális és művészeti tevékenység, ezen belül különösen régi zenei sorozatok, fesztiválok, kamarazenei koncertek, konferenciák, mesterkurzusok szervezése elsősorban Haydn és kora szellemében,

j) kulturális és művészeti előadások, rendezvények, képzések szervezése és lebonyolítása,

k) gazdálkodás a rá bízott vagyonnal.

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. §6

1

A rendeletet a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 264. §-a hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 802. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. §-t a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 805. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 4. § a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 803. §-ával megállapított szöveg.

5

A 6. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 804. §-ával megállapított szöveg.

6

A 8. §-t a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 805. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére