• Tartalom

2014. évi XX. törvény

2014. évi XX. törvény

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról1

2015.10.13.

Az Országgyűlés az Alaptörvény 17. cikk (1) bekezdése alapján a minisztériumok felsorolásáról a következő törvényt alkotja:

1. § (1)2 Magyarország minisztériumai

a) a Miniszterelnökség, mint elsősorban az állam tevékenységének kormányzati, valamint a Kormány társadalompolitikai tevékenységének összehangolását ellátó minisztérium,

b) a Miniszterelnöki Kabinetiroda, mint elsősorban általános politikai koordinációt ellátó minisztérium,

c) a szakpolitikai feladatokat ellátó minisztériumok.

(2) Magyarország szakpolitikai feladatokat ellátó minisztériumai a következők:

a) Belügyminisztérium,

b) Emberi Erőforrások Minisztériuma,

c) Földművelésügyi Minisztérium,

d) Honvédelmi Minisztérium,

e) Igazságügyi Minisztérium,

f) Külgazdasági és Külügyminisztérium,

g) Nemzetgazdasági Minisztérium,

h) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.

2. § (1) Az 1. § szerinti minisztériumot vezető miniszter részletes feladat- és hatáskörét a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletben állapítja meg. A Kormány ilyen rendeletében megállapított feladat- és hatáskörök tekintetében jogutódnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti személyt, illetve szervet kell tekinteni.

(2) Az e törvény végrehajtásával összefüggésben

a) – az autonóm államigazgatási szerv és az önálló szabályozó szerv kivételével – a központi államigazgatási szerv és

b) a Kormány tagjának irányítása vagy felügyelete alatt álló más központi költségvetési szerv

átadás-átvételi eljárást folytat le. Az átadás-átvételi eljárásra a Kormány rendeletében meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

3. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 2. § (2) bekezdése szerinti szervek átadás-átvételének módját, időpontját és eljárási szabályait, valamint az átadás-átvétel felelősét rendeletben állapítsa meg.

4. § Ez a törvény 2014. június 6-án lép hatályba.

5. §3

1

A törvényt az Országgyűlés a 2014. május 26-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2014. május 29. A törvényt a 2018: V. törvény 43. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte 2018. május 18. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2015: CXLVIII. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 10. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére