• Tartalom

201/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet

201/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet

az állam tulajdonában álló egyes kiadó és tankönyvkiadó gazdasági társaságok állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről1

2014.08.15.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az 1. mellékletben meghatározott gazdasági társaságok által ellátott feladatot 2014. október 1-jétől az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet mint átvevő költségvetési szerv látja el.

2. § Az államot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben az átvevő költségvetési szerv vezetője képviseli.

3. § Az átvételi felelőst az oktatásért felelős miniszter jelöli ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 201/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelethez

 

A

B

C

D

E

1

A társaság

2

cégneve

székhelye

cégjegyzékszáma

adószáma

főtevékenysége

3

Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1143 Budapest, Szobránc u. 6–8.

01-10-042493

10908679-2-42

58.11’08 Könyvkiadás

4

APÁCZAI Kiadó és Könyvterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

9500 Celldömölk, Széchenyi u. 18.

18-09-000260

10380949-2-18

58.11’08 Könyvkiadás

1

A rendeletet a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 277. §-a hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére