• Tartalom

21/2014. (III. 20.) EMMI rendelet

21/2014. (III. 20.) EMMI rendelet

a veleszületett rendellenességek bejelentéséről és nyilvántartásuk rendjéről

2017.01.01.

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. § (2) bekezdése tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. § A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartását (a továbbiakban: VRONY) működtető szerv fogadja, rögzíti, tárolja, feldolgozza és elemzi a BNO 10. revízió 17. főcsoportjába (Q0000-Q9990) besorolt kóddal rendelkező veleszületett rendellenességekre vonatkozó, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 16. § (1) bekezdése szerint bejelentett adatokat.

2. § (1) Az 1. § szerinti veleszületett rendellenességet észlelő orvos az Eüak. 16. § (1) és (2) bekezdése szerinti határidőben az adatszolgáltatást az erre a célra működtetett elektronikus adatbeviteli felületen (a továbbiakban: e-VRONY) vagy ha ez nem elérhető, akkor a VRONY-t működtető szerv honlapján elérhető és letölthető, az 1. melléklet szerinti adatokat tartalmazó bejelentőlapon postai úton teljesíti.

(2) Kiskorú beteg esetén az 1. § szerinti veleszületett rendellenességet észlelő orvos az általa észlelt veleszületett rendellenesség bejelentését követően a kiskorú betegnek a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet 2/B. §-a szerinti Egészségügyi Könyvében a rendellenesség diagnózisát és a bejelentés idejét feltünteti, és azt aláírásával és bélyegzőlenyomatával ellátja.

3. § (1) A 2. § szerinti bejelentésért és az adatszolgáltatás teljességéért az egészségügyi szolgáltató vezetője felelős. A bejelentett adatoknak egyezniük kell az érintett beteg egészségügyi dokumentációjában szereplő, a veleszületett rendellenességre vonatkozó adatokkal. Az adatszolgáltatás minősége és teljessége, továbbá az orvosi dokumentációval való egyezősége érdekében a VRONY-t működtető szerv az adatszolgáltatóval évente adategyeztetést tarthat.

(2) A VRONY-ban nyilvántartott adatok védelméért, a nyilvántartás megőrzéséért a VRONY-t működtető szerv vezetője felelős. Az e-VRONY adatbeviteli felületén bejelentett személyazonosító és egészségügyi adatokat egymástól elkülönítetten kell tárolni. A személyazonosításra alkalmatlan adatállományhoz egy egyéni azonosítót kell rendelni, amely véletlenszerűen megállapított, egyedi elemet tartalmaz. Az egyéni azonosító személyazonosító adatokhoz történő hozzárendelésére a VRONY-t működtető szerv vezetője által kijelölt alkalmazottak jogosultak.

(3) A VRONY-ban nyilvántartott adatok tisztítását, egyeztetését, az adatok teljességének ellenőrzését a VRONY-t működtető szerv negyedévente végzi.

4. § (1) A VRONY-t működtető szerv negyedévente időszakos, betegségek kialakulásának megelőzését és korai felismerését szolgáló, az esetleges halmozódások vizsgálatát célzó elemzést, valamint a bejelentett rendellenességekről szóló éves – a nyilvántartás részét képező – összefoglaló jelentést készít, amelyben bemutatja és értékeli a veleszületett rendellenességek számának és gyakoriságának területi megoszlását, időbeli változását.

(2)1 Ha az elemzett adatok alapján rendellenesség-halmozódás merül fel vagy az érintettnél olyan veleszületett rendellenességet diagnosztizálnak, amelynek kóreredete nem tisztázott, a VRONY-t működtető szerv a rendellenesség létrejöttében szerepet játszó kóreredeti okok felderítése érdekében betegség kialakulásának megelőzését és korai felismerését szolgáló eseti vizsgálatot kezdeményez az országos tisztifőorvosnál.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hatodik hónap első napján lép hatályba.

1. melléklet a 21/2014. (III. 20.) EMMI rendelethez

Az e-VRONY és VRONY BEJELENTŐLAP adattartalma

Az érintett személyazonosító és egészségügyi adatai:

 

Név

 

TAJ szám

 

Születés/ vetélés/ várandósság-megszakítás ideje

(év, hónap, nap)

Esetleges elhalálozás dátuma

(év, hónap, nap)

Nem

(fiú, lány, ismeretlen)

Születés számossága

(egyes, kettes, hármas, négyes, ötös iker)

Születési súly

(g)

Várandósság kimenetele

(élve születés, halva születés, spontán vetélés,

 

prenatális diagnózis miatti várandósság-megszakítás,

 

prenatálisan felismert, de meg nem szakított

 

várandósság)

Várandóssági hét

(születéskor, elhaláskor)

Rendellenesség diagnosztizálásának dátuma

(év, hónap, nap, betöltött várandóssági hét)

 

 

Anya adatai

 

Anya születési neve

 

Anya TAJ száma

 

Törvényes képviselő lakcíme

(irányítószám, település megnevezése, utca, házszám)

Anya tartózkodási helye várandósság idején

(irányítószám, település megnevezése, utca, házszám)

Anya születési dátuma

(év, hónap, nap)

Anya életkora a várandósság alatt

(éves)

Korábbi várandósságok száma

 

LMP

(év, hónap, nap)

 

 

Rendellenesség adatai

 

Rendellenesség BNO kódja és megnevezése

(max 10)

Oldalisága

(jobboldali, baloldali, két oldalt érintő)

 

 

Szindróma megnevezése

 

McKusick Kód

 

ORPHA kód

 

Diagnózis dátuma

(év, hónap, nap)

Prenatális diagnosztizálás módja

 

Prenatális diagnosztizálás ideje

(év, hónap, nap)

Első pozitív prenatális diagnózis ideje

(év, hónap, nap)

AFP eredmény

(MOM)

Kromoszómavizsgálat történt-e

(igen, nem)

Karyotipizálás eredménye

 

Végzett vagy tervezett sebészeti beavatkozás ideje

(év, hónap, nap)

 

 

Kóroki adatok

 

Alkalmaztak-e valamilyen asszisztált reprodukciós technikát

(igen, nem)

ha igen, annak megnevezése

 

Anya foglalkozása a fogamzás időszakában

 

Várandósságot megelőző 3 hónapban anyai betegség/ek

 

Várandósság alatti anyai betegség

 

Korábbi várandósságok száma

 

 

 

Kimenetele

(élve születés, halva születés, spontán vetélés,

 

prenatális diagnózis miatti várandósság megszakítás,

 

prenatálisan felismert, de meg nem szakított

 

várandósság)

Folsav bevitel, ha igen, mennyisége

(mg)

Gyógyszerhasználat várandósság alatt

(neve, adagja)

Vérrokonság

 

Az érintett testvére(i) rendellenessége(i)

(igen, nem)

ha igen, típusa

 

Anya családjában veleszületett rendellenesség, típusa

 

Apa családjában veleszületett rendellenesség, típusa

 

 

 

Ikertestvér adatai

 

Ha van ikertestvére: ikertestvér neme

 

Zygozitás

 

Az ikertestvér várandóssági kimenetele

 

Rendellenesség előfordulása, megnevezése

 

 

 

Bejelentő adatai

 

Bejelentő orvos neve

 

Pecsétszáma

 

Bejelentő intézmény

 

Osztály neve

 

Bejelentő intézmény címe

(irányítószám, település, utca, házszám)

E-mail címe

 

1

A 4. § (2) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 96. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére