• Tartalom

23/2014. (XI. 3.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről

2016.05.19.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Hízottbikatartás támogatása

1. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet [a továbbiakban: 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet] 10. §-a alapján összesen legfeljebb 4 752 342 000 Ft, történelmi bázis jogosultságonként, illetve kiegészítő történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 47 200 Ft támogatás vehető igénybe.

2. Tejtámogatás

2. § A 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet 11. §-a alapján összesen legfeljebb 13 461 967 000 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 7,10 Ft támogatás vehető igénybe.

3. Anyatehéntartás termeléshez kötött támogatása

3. § A 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet 12–17. §-a alapján, anyatehenek után összesen legfeljebb 3 451 674 900 Ft, egyedenként legfeljebb 29 500 Ft vehető igénybe.

4. Extenzifikációs szarvasmarhatartás támogatása

4. § A 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet 18. §-a alapján összesen legfeljebb 3 451 674 980 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 43 540 Ft támogatás vehető igénybe.

5. Anyajuhtartás támogatása

5. § A 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet 19–23. §-a alapján, anyajuhok után összesen legfeljebb 26 398 000 Ft, egyedenként legfeljebb 21 Ft támogatás vehető igénybe. Amennyiben a mezőgazdasági termelő juhtejet vagy juhtej-terméket értékesít, úgy a támogatás mértéke anyajuh egyedenként legfeljebb 18 Ft.

6. Kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatása

6. § A 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet 24. §-a alapján összesen legfeljebb 521 757 600 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 2160 Ft támogatás vehető igénybe.

7. Dohány termeléstől elválasztott támogatása

7. § (1)1 A 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet 26. §-a alapján, a Burley dohány-termesztési támogatás keretében történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 569 922 Ft, de összesen legfeljebb 948 480 000 Ft támogatás vehető igénybe.

(2)2 A 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet 26. §-a alapján, a Virginia dohány-termesztési támogatás keretében, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 703 985 Ft , de összesen legfeljebb 2 754 755 000 Ft támogatás vehető igénybe.

8. Héjas gyümölcsűek termesztésének támogatása

8. § A 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet 27. §-a alapján héjas gyümölcsűek termesztésének támogatása jogcímen összesen legfeljebb 108 753 800 Ft, hektáronként legfeljebb 37 500 Ft támogatás vehető igénybe.

9. A támogatási keret túllépése

9. § A támogatási keretek túllépése esetén az igényelt támogatás összege – az érintett mezőgazdasági termelőnél a túllépés mértékével megegyezően – arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.

10. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

11. §3 E rendeletnek a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 37/2016. (V. 18.) FM rendelettel [a továbbiakban: 37/2016. (V. 18.) FM rendelet] megállapított 7. §-át a 37/2016. (V. 18.) FM rendelet hatálybalépésekor4 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

3

A 11. §-t a 37/2016. (V. 18.) FM rendelet 5. §-a iktatta be.

4

A hatálybalépés napja 2016. május 19.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére