• Tartalom

252/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

252/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, valamint a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.10.05.

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. § A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 17. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:

„(5b) A szociális foglalkoztatás 2015. évi támogatására általános pályázatot nem kell kiírni, a 2014. december 31-én hatályos támogatási szerződések hatálya 2015. december 31-éig meghosszabbodik, a támogatási időszak 2015. december 31-éig tart.”

2. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet a következő 28. §-sal egészül ki:

28. § (1) A támogató szolgáltatás, a közösségi alapellátások, az alacsonyküszöbű ellátás, az utcai szociális munka és a krízisközpont 2015. évi finanszírozására általános pályázatot nem kell kiírni, a 2014. december 31-én hatályos finanszírozási szerződések hatálya 2015. december 31-éig meghosszabbodik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások tekintetében a finanszírozási időszak 2015. december 31-éig tart.”

3. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 23. §-ában a „2014.” szövegrész helyébe a „2015.” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. október 6. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére