• Tartalom
Oldalmenü

254/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság társasági részesedéseinek állam javára történő megszerzésére irányuló ügylet nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

2014.10.03.

A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24/A. §-a alapján a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. B. ép. 2. em., cégjegyzékszám: 01-10-047258) társasági részesedéseinek az állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzését közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.