• Tartalom

262/2014. (X. 15.) Korm. rendelet

262/2014. (X. 15.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek Balatonakarattya községgé nyilvánításával összefüggő módosításáról1

2014.10.16.

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 31. pontjában,

a 2. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés f) pontjában,

a 3. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 262/2014. (X. 15.) Korm. rendelethez

A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklet I. pontja a „Balatonakali” sort követően a következő sorral egészül ki:
(Balaton vízgyűjtője)
„Balatonakarattya”

2. melléklet a 262/2014. (X. 15.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt 3. táblázatnak a Balatonfőkajár központi településű agglomerációra vonatkozó sorai helyébe a következő sorok lépnek:

[3. táblázat: Agglomerációk 10 000–15 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidő: 2015. december 31.

Az agglomeráció központi települése

Az agglomeráció települései

Lakosszám

Az agglomeráció szennyvízterhelése (LE)

Fejlesztési igény

Csatorna-hálózat bővítése (CS) / Szállító-vezeték (SZ)

Új szvt létrehozása (ÚT) / meglévő szvt fejlesztése (TF)]

Balatonfőkajár

11 244

14 334

 

Balatonakarattya

893

 

 

 

Balatonfőkajár

1 339

Balatonkenese

2 685

Balatonvilágos

1 104

Füle

873

Lepsény

3 016

Mezőszentgyörgy

1 334

3. melléklet a 262/2014. (X. 15.) Korm. rendelethez

A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. melléklet 18.2. pontja a „Székhely: Balatonalmádi” sort követően a következő sorral egészül ki:
(Balatonalmádi Járási Hivatal)
„Balatonakarattya”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. október 17. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére