• Tartalom

295/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

295/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.11.27.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 7. §-sal egészül ki:

7. § E rendeletnek a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 295/2014. (XI. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) módosított 1. § (1) bekezdését és 1. mellékletében foglalt táblázat B:2–B:13. mezőjét a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. § Az R.

a) 1. § (1) bekezdésében a „38818/43 helyrajzi számú és 34593/4 helyrajzi számú” szövegrész helyébe a „38818/42, 38818/43, 38820 és 34593/4 helyrajzi számú” szöveg,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat B:2–B:13. mezőjében a „38818/30, 38818/43, 34593/4 helyrajzi számú” szövegrész helyébe a „38818/30, 38818/42, 38818/43, 38820 és 34593/4 helyrajzi számú” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. november 28. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére