• Tartalom
Oldalmenü

330/2014. (XII. 16.) Korm. rendelet

az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságban történő részesedésszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

2014.12.16.

A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24/A. §-a alapján a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., cégjegyzékszám: 01-10-042416) 50%+1 szavazatnyi hányadot megtestesítő „A” sorozatú törzsrészvénynek és 1 (egy) darab „B” sorozatú elsőbbségi részvénynek az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaságtól történő megszerzését közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti.

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 22 órakor lép hatályba.