• Tartalom
Oldalmenü

338/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet

az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló részesedése MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

2014.12.18.

A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24/A. §-a alapján a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., cégjegyzékszám: 01-10-042416) 160 690 db törzsrészvényének az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól történő megszerzését közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti.

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 22 órakor lép hatályba.