• Tartalom

35/2014. (X. 10.) ORFK utasítás

35/2014. (X. 10.) ORFK utasítás

a büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról szóló 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás módosításáról1

2014.10.11.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról szóló 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás módosításáról kiadom az alábbi utasítást:
1. A büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról szóló 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás a következő 5/A–5/B. ponttal egészül ki:
„5/A. A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet Bűnügyi Technikai Főosztályán belül létrehozott helyszínelő egység szóbeli vagy írásbeli megkeresésre elsősorban az ORFK és a Készenléti Rendőrség részére lát el bűnügyi technikai tevékenységet. Kiemelt jelentőségű vagy speciális technikai felszereltséget igénylő ügyekben az országos rendőrfőkapitány által a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazgatója vagy helyettesei részére adott egyedi utasítása alapján a Bűnügyi Technikai Főosztály helyszínelő egysége egyéb területi vagy helyi nyomozó hatóság által folytatott nyomozási cselekmény helyszínén is végezhet bűnügyi technikai tevékenységet.
5/B. Az országos rendőrfőkapitány egyedi feladat meghatározásáról feljegyzést kell készíteni.”
2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1

Az utasítás a 3. pont alapján hatályát vesztette 2014. október 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére