• Tartalom

41/2014. (X. 15.) NFM rendelet

41/2014. (X. 15.) NFM rendelet

a nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló 3/2014. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról1

2014.10.18.

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló 3/2014. (I. 31.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A miniszter által adományozható szakmai érmek a következők:)

h) A Fogyasztóvédelemért Érdemérem.”

2. § Az R. 3. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Az adományozást kezdeményezheti:)

e) a Fogyasztóvédelemért Érdemérem esetében a fogyasztóvédelemért felelős miniszter vezetése alatt álló minisztérium szervezeti és működési szabályzatában kijelölt szakmai vezető.”

3. § Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Elismerés adományozására a következő alkalmakból kerül sor:
a) március 15-i nemzeti ünnep,
b) Fogyasztóvédelmi Világnap (március 15.),
c) Űrhajózás Világnapja (április 12.),
d) Közszolgálati Tisztviselők Napja (július 1.),
e) Vasutasnap (július 10.),
f) augusztus 20-i állami ünnep,
g) Bányásznap (minden év szeptember hónap első vasárnapja),
h) október 23-i nemzeti ünnep,
i) Borbála-nap (december 4.),
j) Nemzetközi Polgári Repülés Világnapja (december 7.),
k) kiemelkedő szakmai alkalom, esemény, évforduló.”

4. § Az R. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A díj az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából adományozható.”

5. § Az R. a következő 20/A. §-sal egészül ki:

20/A. § (1) A Fogyasztóvédelemért Érdemérem
a) a fogyasztóvédelem területén végzett tartósan magas színvonalú szakmai tevékenység vagy kiemelkedő életút, vagy
b) a fogyasztóvédelmi szakemberképzés területén végzett kimagasló tevékenység
elismeréseként adományozható.
(2) Évente legfeljebb 4 érem adományozható.
(3) Az érem díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján a fogyasztóvédelmet szimbolizáló ábra és „A FOGYASZTÓVÉDELEMÉRT” felirat látható. Hátoldalán Magyarország címere helyezkedik el, amelyet „A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERTŐL” felirat övez.
(4) Az érem a Fogyasztóvédelmi Világnap (március 15.), az október 23-i nemzeti ünnep és kiemelkedő szakmai alkalom, esemény, évforduló alkalmából adományozható.”

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

7. § Hatályát veszti a nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet 3. § (8) bekezdése.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. október 19. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére