• Tartalom

41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet

41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet

az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről, a bejelentési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól1

2018.01.01.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A bejelentés

1. §2 Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés (a továbbiakban: automataberendezés) üzemeltetője az adózás rendjéről szóló törvényben foglalt esetekben és módon köteles az állami adóhatóság erre a célra rendszeresített formanyomtatványán elektronikusan bejelenteni (a továbbiakban: bejelentés) az automataberendezés

a) tulajdonosának nevét,

b) üzemeltetőjének nevét,

c) üzemeltetési hely rendelkezésre bocsátójának nevét,

d) üzemeltetési helyét,

e)3 gyártási számát, vagy ha az nem áll rendelkezésre, az üzemeltető saját nyilvántartásában szereplő egyedileg meghatározott azonosító számát,

f) típusát,

g) gyártóját,

h) állapotát,

i) kategóriáját, és

j) működési formáját.

2. Az igazgatási szolgáltatási díj

2. §4

3. § (1) Az állami adóhatóság az automataberendezés üzemeltetőjének bejelentése alapján automataberendezésenként egyedi regisztrációs számot (a továbbiakban: regisztrációs szám) ad.

(2) A regisztrációs számot az automataberendezés üzemeltetője az automataberendezésen jól láthatóan közzéteszi.

(3) Az állami adóhatóság a honlapján közzéteszi az automataberendezés regisztrációs számát és az üzemeltetési helyét.

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

5. §5

1

A rendeletet a 8/2019. (VI. 27.) PM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte 2019. június 28. napjával.

2

Az 1. § nyitó szövegrésze a 48/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § e) pontja a 26/2015. (IX. 28.) NGM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. §-t a 48/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 5. §-t a 48/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 9. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére