• Tartalom

5/2014. (IV. 18.) OBH utasítás

5/2014. (IV. 18.) OBH utasítás

a szabálysértési eljárás során használt egyes iratok nyomtatványként történő rendszeresítéséről szóló szabályzatról1

2015.01.01.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdésének b) pontjában és a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 18. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő szabályzatot adom ki:

1. § (1) A szabálysértési eljárás során az utasítás mellékleteiben szereplő nyomtatványokat rendszeresítem.

(2) A szabályzat nem érinti azon nyomtatványokat, amelyeket jogszabályok rendelkezése alapján kell használni.

2. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

(2)2

1. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz3

Járásbíróság / Bíróság*
/20 / . szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
IDÉZÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYBEN
A bíróság a szabálysértés miatt ellen indított szabálysértési ügyben a bíróság hivatalos helyiségébe (város, út / utca / tér, házszám, emelet, ajtó)
20 évi hó napján órára
kitűzött tárgyalásra eljárás alá vont személyként megidézi.
AZ ALÁBBIAKAT FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG,
MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZNAK!
FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy
–    a tárgyaláson a fenti időben és helyen köteles megjelenni [Szabs. tv. 87. § (1) bekezdés],
–    ha szabályszerű idézésre nem jelenik meg, és távolmaradását előzetesen, alapos okkal nem menti ki, a rendőrség útján elővezetése rendelhető el, amelynek költségét (szolgálati gépkocsi használata esetén legkevesebb 9250 forint, amely az elővezetés időtartama és távolsága függvényében tovább növekedhet) meg kell fizetnie akkor is, ha a bíróság által a rendelkezésre álló adatok alapján meghatározott helyen nem található [Szabs. tv. 72. § (1) és (7) bekezdés, 71/2014. (XII. 19.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés],
–    ha szabályszerű idézésre nem jelenik meg, és ezt alapos okkal előzetesen nem menti ki, vagy önhibájából meghallgatásra alkalmatlan állapotban jelenik meg, illetve a meghallgatását megelőzően engedély nélkül távozik a meghallgatás helyéről, a meghallgatásának elmaradásával okozott költségek megtérítésére kell kötelezni [Szabs. tv. 88. § (1) bekezdés],
–    ha a megadott időpontban az idézésnek nem tud eleget tenni, minden tőle telhetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy mulasztását úgy hozza a bíróság tudomására, hogy az a mulasztás okát még a határnap előtt megismerje, és új határnapot tűzhessen ki [Szabs. tv. 87. § (7) bekezdés].
FELHÍVJA a bíróság, hogy esetleges bizonyítási indítványát késedelem nélkül, a tárgyalás előtt tegye meg.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy
–    az ügy iratait megtekintheti, azokról másolatot kérhet, illetve készíthet [Szabs. tv. 52. § (3) bekezdés],
–    érdekében törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által írásban meghatalmazott nagykorú személy járhat el [Szabs. tv. 53. § (1) bekezdés],
–    ha önhibáján kívül nem jelent meg a kitűzött határnapon, igazolási kérelmet nyújthat be,
az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól számított 8 (nyolc) napon belül lehet előterjeszteni, ha a mulasztás később jutott tudomására vagy az akadály később szűnt meg, a fenti határidő a tudomásra jutástól, illetőleg az akadály megszűnésétől kezdődik, de az elmulasztott határnaptól számított 3 (három) hónapon túl igazolási kérelmet nem lehet előterjeszteni,
az igazolási kérelemben elő kell adni a mulasztás okát és azokat a körülményeket, amelyek a mulasztás vétlenségét valószínűsítik [Szabs. tv. 85. § (1)–(4) bekezdés].
Az idézés ellen nincs helye jogorvoslatnak [Szabs. tv. 87. § (1) bekezdés].
, 20 év hó napján
s. k.
bíró / bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:
tisztviselő – írnok
Címzett:

Sz-1.

Eljárás alá vont személy idézése tárgyalásra – elzárással is büntethető szabálysértések esetén

2. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz

Járásbíróság / Bíróság *
/20 / . szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
IDÉZÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYBEN
A bíróság a szabálysértés miatt ellen indított szabálysértési ügyben a bíróság
hivatalos helyiségébe ( város út / utca / tér házszám emelet ajtó)
20 évi hó napján órára
kitűzött tárgyalásra eljárás alá vont személyként megidézi.
AZ ALÁBBIAKAT FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG, MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZNAK!
FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy
•    a tárgyaláson a fenti időben és helyen köteles megjelenni (Szabs. tv. 87. § (1) bekezdés),
•    ha a tárgyaláson nem jelenik meg és elmaradását alapos okkal előzetesen, illetve az akadály felmerültekor haladéktalanul nem menti ki, úgy kell tekinteni, hogy a kérelmét visszavonta (Szabs. tv. 119. § (3) bekezdés),
•    ha a megadott időpontban az idézésnek nem tud eleget tenni, minden tőle telhetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy mulasztását úgy hozza a bíróság tudomására, hogy az a mulasztás okát még a határnap előtt megismerje, és új határnapot tűzhessen ki (Szabs. tv. 87. § (7) bekezdés).
FELHÍVJA a bíróság, hogy esetleges bizonyítási indítványát késedelem nélkül, a tárgyalás előtt tegye meg.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy
•    az ügy iratait megtekintheti, azokról másolatot kérhet, illetve készíthet (Szabs. tv. 52. § (3) bekezdés),
•    érdekében törvényes képviselője vagy az általa, vagy törvényes képviselője által írásban meghatalmazott nagykorú személy járhat el (Szabs. tv. 53. § (1) bekezdés).
•    ha önhibáján kívül nem jelent meg a kitűzött határnapon, igazolási kérelmet nyújthat be,
az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól számított 8 (nyolc) napon belül lehet előterjeszteni, ha a mulasztás később jutott tudomására vagy az akadály később szűnt meg, a fenti határidő a tudomásra jutástól, illetőleg az akadály megszűnésétől kezdődik, de az elmulasztott határnaptól számított 3 (három) hónapon túl igazolási kérelmet nem lehet előterjeszteni,
az igazolási kérelemben elő kell adni a mulasztás okát és azokat a körülményeket, amelyek a mulasztás vétlenségét valószínűsítik (Szabs. tv. 85. § (1)-(4) bekezdés).
Az idézés ellen nincs helye jogorvoslatnak (Szabs. tv. 87. § (1) bekezdés).
, 20 év hó napján
s. k.
bíró / bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:
tisztviselő – írnok
Címzett:
* A nem kívánt rész törlendő!

Sz-2.

Eljárás alá vont személy idézése tárgyalásra – elzárással is büntethető szabálysértések esetén – ha a bíróság meghallgatás nélküli eljárásban hozott határozata miatt tárgyalás tartását kérte

3. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz

Járásbíróság / Bíróság *
/20 / . szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
IDÉZÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYBEN
A bíróság a szabálysértés miatt ellen indított szabálysértési ügyben a bíróság
hivatalos helyiségébe ( város út / utca / tér házszám emelet ajtó)
20 évi hó napján órára
kitűzött tárgyalásra eljárás alá vont személyként megidézi.
AZ ALÁBBIAKAT FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG, MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZNAK!
FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy
•    a tárgyaláson a fenti időben és helyen köteles megjelenni (Szabs. tv. 87. § (1) bekezdés),
•    ha a kifogásban kifejezetten kérte az ügy tárgyaláson történő elbírálását, azonban az idézésre a tárgyaláson személyesen nem jelenik meg és elmaradását alapos indokkal előzetesen nem menti ki, úgy kell tekinteni, hogy a kifogását visszavonta (Szabs. tv. 110. § (5) bekezdés),
•    ha a kifogásban nem kérte tárgyalás tartását, de a bíróság által kitűzött tárgyalásra nem jelenik meg és elmaradását alapos okkal előzetesen, illetve az akadály felmerülésekor haladéktalanul nem menti ki, a bíróság a kifogást az iratok alapján bírálja el (Szabs. tv. 110. § (6) bekezdés),
•    ha a megadott időpontban az idézésnek nem tud eleget tenni, minden tőle telhetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy mulasztását úgy hozza a bíróság tudomására, hogy az a mulasztás okát még a határnap előtt megismerje, és új határnapot tűzhessen ki (Szabs. tv. 87. § (7) bekezdés).
FELHÍVJA a bíróság, hogy esetleges bizonyítási indítványát késedelem nélkül, a tárgyalás előtt tegye meg.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy
•    az ügy iratait megtekintheti, azokról másolatot kérhet, illetve készíthet (Szabs. tv. 52. § (3) bekezdés),
•    érdekében törvényes képviselője vagy az általa, vagy törvényes képviselője által írásban meghatalmazott nagykorú személy járhat el (Szabs. tv. 53. § (1) bekezdés).
•    ha önhibáján kívül nem jelent meg a kitűzött határnapon, igazolási kérelmet nyújthat be,
az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól számított 8 (nyolc) napon belül lehet előterjeszteni, ha a mulasztás később jutott tudomására vagy az akadály később szűnt meg, a fenti határidő a tudomásra jutástól, illetőleg az akadály megszűnésétől kezdődik, de az elmulasztott határnaptól számított 3 (három) hónapon túl igazolási kérelmet nem lehet előterjeszteni,
az igazolási kérelemben elő kell adni a mulasztás okát és azokat a körülményeket, amelyek a mulasztás vétlenségét valószínűsítik (Szabs. tv. 85. § (1)-(4) bekezdés).
Az idézés ellen nincs helye jogorvoslatnak (Szabs. tv. 87. § (1) bekezdés).
, 20 év hó napján
s. k.
bíró / bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:
tisztviselő – írnok
Címzett:
* A nem kívánt rész törlendő!

Sz-3.

Eljárás alá vont személy idézése tárgyalásra – kifogás elbírálása esetén

4. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz

Járásbíróság / Bíróság *
/20 / . szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
ÉRTESÍTÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYBEN
A bíróság a szabálysértés miatt ellen indított szabálysértési ügyben a bíróság
hivatalos helyiségébe ( város út / utca / tér házszám emelet ajtó)
20 évi hó napján órára
tárgyalást tűzött ki, melyről eljárás alá vont személyként értesíti.
AZ ALÁBBIAKAT FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG, MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZNAK!
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy a tárgyaláson megjelenhet, megjelenése azonban nem kötelező.
FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy
•    ha nem jelenik meg, a tárgyalás távollétében megtartható (Szabs. tv. 110. § (4) bekezdés, 120. § (2) bekezdés),
•    a szabálysértési tárgyaláson képviselővel is képviseltetheti magát (Szabs. tv. 110. § (7) bekezdés), érdekében törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által írásban meghatalmazott nagykorú személy járhat el (Szabs. tv. 53. § (1) bekezdés),
•    az ügy iratait megtekintheti, azokról másolatokat kérhet, illetve készíthet (Szabs. tv. 52. § (3) bekezdés).
, 20 év hó napján
s. k.
bíró / bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:
tisztviselő – írnok
Címzett:
* A nem kívánt rész törlendő!

Sz-4.

Eljárás alá vont személy értesítése tárgyalásról

5. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz4

Járásbíróság / Bíróság*
/20 / . szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
IDÉZÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYBEN
A bíróság a szabálysértés miatt ellen indított szabálysértési ügyben a bíróság hivatalos helyiségébe (város, út / utca / tér, házszám, emelet, ajtó)
20 évi hó napján órára
kitűzött tárgyalásra tanúként megidézi.
AZ ALÁBBIAKAT FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG,
MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZNAK!
FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy
–    a tárgyaláson a fenti időben és helyen köteles megjelenni [Szabs. tv. 87. § (1) bekezdés],
–    ha szabályszerű idézésre nem jelenik meg, és távolmaradását előzetesen, alapos okkal nem menti ki, a rendőrség útján elővezetése rendelhető el, amelynek költségét (szolgálati gépkocsi használata esetén legkevesebb 9250 forint, amely az elővezetés időtartama és távolsága függvényében tovább növekedhet) meg kell fizetnie akkor is, ha a bíróság által a rendelkezésre álló adatok alapján meghatározott helyen nem található [Szabs. tv. 72. § (1) és (7) bekezdés, 71/2014. (XII. 19.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés],
–    5000 (ötezer) forinttól 150 000 (százötvenezer) forintig terjedő rendbírsággal sújtható, ha szabályszerű idézés ellenére nem jelenik meg, és ezt előzetesen, vagy mihelyt az akadály tudomására jut, haladéktalanul, vagy ha ez már nem lehetséges, az akadály megszűnése után nyomban, alapos okkal nem igazolja, illetve az eljárási cselekményről engedély nélkül eltávozik. A rendbírság legmagasabb összege ismételt esetben 200 000 (kétszázezer) forint. [Szabs. tv. 77. § (1) bekezdés g) pont, (2) bekezdés],
–    ha szabályszerű idézésre nem jelenik meg, és ezt alapos okkal előzetesen nem menti ki, vagy önhibájából meghallgatásra alkalmatlan állapotban jelenik meg, illetve a meghallgatását megelőzően engedély nélkül távozik a meghallgatás helyéről, a meghallgatásának elmaradásával okozott költségek megtérítésére kell kötelezni [Szabs. tv. 88. § (1) bekezdés],
–    ha a megadott időpontban az idézésnek nem tud eleget tenni, minden tőle telhetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy mulasztását úgy hozza a bíróság tudomására, hogy az a mulasztás okát még a határnap előtt megismerje, és új határnapot tűzhessen ki [Szabs. tv. 87. § (7) bekezdés].
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy
–    ha önhibáján kívül nem jelent meg a kitűzött határnapon, igazolási kérelmet nyújthat be,
az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól számított 8 (nyolc) napon belül lehet előterjeszteni, ha a mulasztás később jutott tudomására vagy az akadály később szűnt meg, a fenti határidő a tudomásra jutástól, illetőleg az akadály megszűnésétől kezdődik, de az elmulasztott határnaptól számított 3 (három) hónapon túl igazolási kérelmet nem lehet előterjeszteni,
az igazolási kérelemben elő kell adni a mulasztás okát és azokat a körülményeket, amelyek a mulasztás vétlenségét valószínűsítik [Szabs. tv. 85. § (1)–(4) bekezdés],
–    mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a bíróság felhívására vagy az eljárásban való személyes részvételhez szükséges időtartamra [Mt. 55. § (1) bekezdés i) pont],
–    igazolásra tarthat igényt, valamint a jogszabályoknak megfelelő mértékben kérheti útiköltségének megtérítését.
Az idézés ellen nincs helye jogorvoslatnak [Szabs. tv. 87. § (1) bekezdés].
, 20 év hó napján
s. k.
bíró / bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:
tisztviselő – írnok
Címzett:
Sz-5. Tanú idézése tárgyalásra szabálysértési ügyben

6. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz

Járásbíróság / Bíróság *
/20 / . szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
IDÉZÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYBEN
A bíróság a szabálysértés miatt ellen indított szabálysértési ügyben a bíróság
hivatalos helyiségébe ( város út / utca / tér házszám emelet ajtó)
20 évi hó napján órára
kitűzött tárgyalásra szakértőként megidézi.
AZ ALÁBBIAKAT FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG, MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZNAK!
FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy
•    a tárgyaláson a fenti időben és helyen köteles megjelenni (Szabs. tv. 87. § (1) bekezdés),
•    5000 (ötezer) forinttól 150000 (százötvenezer) forintig terjedő rendbírsággal sújtható, ha szabályszerű idézés ellenére nem jelenik meg és ezt előzetesen, vagy mihelyt az akadály tudomására jut, haladéktalanul, vagy ha ez már nem lehetséges, az akadály megszűnése után nyomban, alapos okkal nem igazolja, illetve az eljárási cselekményről engedély nélkül eltávozik. A rendbírság legmagasabb összege ismételt esetben 200000 (kétszázezer) forint. (Szabs. tv. 77. § (1) bekezdés g) pont), (2) bekezdés),
•    ha szabályszerű idézésre nem jelenik meg és ezt alapos okkal előzetesen nem menti ki, vagy önhibájából meghallgatásra alkalmatlan állapotban jelenik meg, illetve a meghallgatását megelőzően engedély nélkül távozik a meghallgatás helyéről, a meghallgatásának elmaradásával okozott költségek megtérítésére kell kötelezni (Szabs. tv. 88. § (1) bekezdés),
•    ha a megadott időpontban az idézésnek nem tud eleget tenni, minden tőle telhetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy mulasztását úgy hozza a bíróság tudomására, hogy az a mulasztás okát még a határnap előtt megismerje, és új határnapot tűzhessen ki (Szabs. tv. 87. § (7) bekezdés).
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy
•    ha önhibáján kívül nem jelent meg a kitűzött határnapon, igazolási kérelmet nyújthat be,
az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól számított 8 (nyolc) napon belül lehet előterjeszteni, ha a mulasztás később jutott tudomására vagy az akadály később szűnt meg, a fenti határidő a tudomásra jutástól, illetőleg az akadály megszűnésétől kezdődik, de az elmulasztott határnaptól számított 3 (három) hónapon túl igazolási kérelmet nem lehet előterjeszteni,
az igazolási kérelemben elő kell adni a mulasztás okát és azokat a körülményeket, amelyek a mulasztás vétlenségét valószínűsítik (Szabs. tv. 85. § (1)-(4) bekezdés).
Az idézés ellen nincs helye jogorvoslatnak (Szabs. tv. 87. § (1) bekezdés).
, 20 év hó napján
s. k.
bíró / bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:
tisztviselő – írnok
Címzett:
* A nem kívánt rész törlendő!

Sz-6.

Szakértő idézése tárgyalásra szabálysértési ügyben

7. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz

Járásbíróság / Bíróság *
/20 / . szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
IDÉZÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYBEN
A bíróság a szabálysértés miatt ellen indított szabálysértési ügyben a bíróság
hivatalos helyiségébe ( város út / utca / tér házszám emelet ajtó)
20 évi hó napján órára
kitűzött tárgyalásra az eljárás alá vont személy képviselőjeként megidézi.
AZ ALÁBBIAKAT FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG, MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZNAK!
FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy
•    a tárgyaláson a fenti időben és helyen köteles megjelenni (Szabs. tv. 87. § (1) bekezdés),
•    ha a kifogásban kifejezetten kérte az ügy tárgyaláson történő elbírálását, azonban az idézésre a tárgyaláson személyesen nem jelenik meg és elmaradását alapos indokkal előzetesen nem menti ki, úgy kell tekinteni, hogy a kifogását visszavonta (Szabs. tv. 110. § (5) bekezdés),
•    ha a megadott időpontban az idézésnek nem tud eleget tenni, minden tőle telhetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy mulasztását úgy hozza a bíróság tudomására, hogy az a mulasztás okát még a határnap előtt megismerje, és új határnapot tűzhessen ki (Szabs. tv. 87. § (7) bekezdés).
FELHÍVJA a bíróság, hogy esetleges bizonyítási indítványát késedelem nélkül, a tárgyalás előtt tegye meg.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy
•    az ügy iratait megtekintheti, azokról másolatot kérhet, illetve készíthet (Szabs. tv. 52. § (3) bekezdés),
•    ha önhibáján kívül nem jelent meg a kitűzött határnapon, igazolási kérelmet nyújthat be,
az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól számított 8 (nyolc) napon belül lehet előterjeszteni, ha a mulasztás később jutott tudomására vagy az akadály később szűnt meg, a fenti határidő a tudomásra jutástól, illetőleg az akadály megszűnésétől kezdődik, de az elmulasztott határnaptól számított 3 (három) hónapon túl igazolási kérelmet nem lehet előterjeszteni,
az igazolási kérelemben elő kell adni a mulasztás okát és azokat a körülményeket, amelyek a mulasztás vétlenségét valószínűsítik (Szabs. tv. 85. § (1)-(4) bekezdés).
Az idézés ellen nincs helye jogorvoslatnak (Szabs. tv. 87. § (1) bekezdés).
, 20 év hó napján
s. k.
bíró / bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:
tisztviselő – írnok
Címzett:
* A nem kívánt rész törlendő!

Sz-7.

Eljárás alá vont személy képviselőjének idézése tárgyalásra – kifogás elbírálása esetén – ha kifogásában tárgyalás tartását kérte

8. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz

Járásbíróság / Bíróság *
/20 / . szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
ÉRTESÍTÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYBEN
A bíróság a szabálysértés miatt ellen indított szabálysértési ügyben a bíróság
hivatalos helyiségébe ( város út / utca / tér házszám emelet ajtó)
20 évi hó napján órára
tárgyalást tűzött ki, melyről az eljárás alá vont személy képviselőjeként értesíti.
AZ ALÁBBIAKAT FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG, MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZNAK!
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy a tárgyaláson megjelenhet, megjelenése azonban nem kötelező.
FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy
•    ha nem jelenik meg, a tárgyalás távollétében megtartható (Szabs. tv. 110. § (4) bekezdés),
•    kérdezési és indítványtételi jog illeti meg (Szabs. tv. 53. § (2) bekezdés),
•    az ügy iratait megtekintheti, azokról másolatokat kérhet, illetve készíthet (Szabs. tv. 52. § (3) bekezdés).
, 20 év hó napján
s. k.
bíró / bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:
tisztviselő – írnok
Címzett:
* A nem kívánt rész törlendő!

Sz-8.

Eljárás alá vont személy képviselőjének értesítése tárgyalásról

9. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz

Járásbíróság / Bíróság *
/20 / . szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
ÉRTESÍTÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYBEN
A bíróság a szabálysértés miatt ellen indított szabálysértési ügyben a bíróság
hivatalos helyiségébe ( város út / utca / tér házszám emelet ajtó)
20 évi hó napján órára
tárgyalást tűzött ki.
Erről a bíróság a címzettet, mint a fiatalkorú eljárás alá vont személy törvényes képviselőjét azzal a felhívással értesíti, hogy a fiatalkorú megjelenéséről gondoskodjék (Szabs. tv. 134. § (3) bekezdés).
AZ ALÁBBIAKAT FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG, MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZNAK!
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy a tárgyaláson megjelenhet, megjelenése azonban nem kötelező.
FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy
•    ha a fiatalkorú nem jelenik meg és ön nem igazolja, hogy távolmaradásában vétlen, 5000 (ötezer) forinttól 150000 (százötvenezer) forintig terjedő rendbírsággal sújtható (Szabs. tv. 77. § (1) bekezdés h) pont)
•    ha nem jelenik meg, a tárgyalás távollétében megtartható (Szabs. tv. 110. § (4) bekezdés),
•    kérdezési és indítványtételi jog illeti meg (Szabs. tv. 53. § (2) bekezdés),
•    az ügy iratait megtekintheti, azokról másolatokat kérhet, illetve készíthet (Szabs. tv. 52. § (3) bekezdés).
FELHÍVJA a bíróság, hogy amennyiben megjelenésének akadálya van, azt jelezze a bíróság felé, hogy a gyámhatóság képviselőjét a bíróság értesíthesse a fiatalkorú meghallgatásának időpontjáról (Szabs. tv. 134. § (3) bekezdés).
, 20 év hó napján
s. k.
bíró / bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:
tisztviselő – írnok
Címzett:
* A nem kívánt rész törlendő!

Sz-9.

Eljárás alá vont személy törvényes képviselőjének értesítése tárgyalásról – ha az eljárás alá vont személy idézve lett

10. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz

Járásbíróság / Bíróság *
/20 / . szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
ÉRTESÍTÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYBEN
A bíróság a szabálysértés miatt ellen indított szabálysértési ügyben a bíróság
hivatalos helyiségébe ( város út / utca / tér házszám emelet ajtó)
20 évi hó napján órára
tárgyalást tűzött ki.
Erről a bíróság a címzettet, mint a fiatalkorú eljárás alá vont személy törvényes képviselőjét értesíti.
AZ ALÁBBIAKAT FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG, MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZNAK!
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy
•    a fiatalkorú eljárás alá vont személy a tárgyalásról szintén értesítve lett,
•    a tárgyaláson megjelenhet, megjelenése azonban nem kötelező.
FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy
•    ha nem jelenik meg, a tárgyalás távollétében megtartható (Szabs. tv. 110. § (4) bekezdés),
•    kérdezési és indítványtételi jog illeti meg (Szabs. tv. 53. § (2) bekezdés),
•    az ügy iratait megtekintheti, azokról másolatokat kérhet, illetve készíthet (Szabs. tv. 52. § (3) bekezdés).
, 20 év hó napján
s. k.
bíró / bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:
tisztviselő – írnok
Címzett:
* A nem kívánt rész törlendő!

Sz-10.

Eljárás alá vont személy képviselőjének értesítése tárgyalásról – ha az eljárás alá vont személy értesítve lett

11. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz

Járásbíróság / Bíróság *
/20 / . szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
ÉRTESÍTÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYBEN
A bíróság a szabálysértés miatt ellen indított szabálysértési ügyben a bíróság
hivatalos helyiségébe ( város út / utca / tér házszám emelet ajtó)
20 évi hó napján órára
tárgyalást tűzött ki, melyről sértettként értesíti.
AZ ALÁBBIAKAT FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG, MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZNAK!
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy a tárgyaláson megjelenhet, azonban megjelenése nem kötelező.
FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy
•    ha nem jelenik meg, a tárgyalás távollétében megtartható (Szabs. tv. 110. § (4) bekezdés, 120. § (2) bekezdés),
•    jogait képviselője útján is gyakorolhatja, érdekében törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által írásban meghatalmazott nagykorú személy járhat el (Szabs. tv. 55. § (1) bekezdés),
•    az eljárás bármely szakaszában észrevételt, indítványt tehet, kérdést tehet fel, jogairól és kötelességeiről felvilágosítást kérhet, az ügy önt érintő iratait megtekintheti, azokról másolatot kérhet, illetve készíthet (Szabs. tv. 54. § (2) bekezdés).
, 20 év hó napján
s. k.
bíró / bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:
tisztviselő – írnok
Címzett:
* A nem kívánt rész törlendő!

Sz-11.

Sértett értesítése tárgyalásról

12. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz

Járásbíróság / Bíróság *
/20 / . szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
ÉRTESÍTÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYBEN
A bíróság a szabálysértés miatt ellen indított szabálysértési ügyben a bíróság
hivatalos helyiségébe ( város út / utca / tér házszám emelet ajtó)
20 évi hó napján órára
tárgyalást tűzött ki, melyről a sértett képviselőjeként értesíti.
AZ ALÁBBIAKAT FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG, MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZNAK!
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy a tárgyaláson megjelenhet, megjelenése azonban nem kötelező.
FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy
•    ha nem jelenik meg, a tárgyalás távollétében megtartható (Szabs. tv. 110. § (4) bekezdés, 120.§ (2) bekezdés),
•    az eljárás bármely szakaszában észrevételt, indítványt tehet, kérdést tehet fel, jogairól és kötelességeiről felvilágosítást kérhet (Szabs. tv. 54. § (2) bekezdés),
•    az ügy sértettet érintő iratait megtekintheti, azokról másolatot kérhet, illetve készíthet (Szabs. tv. 52. § (3) bekezdés).
, 20 év hó napján
s. k.
bíró / bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:
tisztviselő – írnok
Címzett:
* A nem kívánt rész törlendő!

Sz-12.

Sértett képviselőjének értesítése tárgyalásról

13. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz

Járásbíróság / Bíróság *
/20 / . szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
ÉRTESÍTÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYBEN
A bíróság a szabálysértés miatt ellen indított szabálysértési ügyben a bíróság
hivatalos helyiségébe ( város út / utca / tér házszám emelet ajtó)
20 évi hó napján órára
tárgyalást tűzött ki, melyről a kiskorú tanú törvényes képviselőjeként értesíti (Szabs. tv. 62. § (6) bekezdés).
AZ ALÁBBIAKAT FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG, MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZNAK!
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy
•    a tárgyalásra kiskorú tanú idézésre került,
•    a tárgyaláson megjelenhet, megjelenése azonban nem kötelező.
FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy
•    ha nem jelenik meg, a tárgyalás távollétében megtartható (Szabs. tv. 110. § (4) bekezdés, 120.§ (2) bekezdés),
•    az eljárás bármely szakaszában észrevételt, indítványt tehet, kérdést tehet fel, jogairól és kötelességeiről felvilágosítást kérhet (Szabs. tv. 54. § (2) bekezdés),
, 20 év hó napján
s. k.
bíró / bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:
tisztviselő – írnok
Címzett:
* A nem kívánt rész törlendő!

Sz-13.

Kiskorú tanú törvényes képviselőjének értesítése tárgyalásról – ha a kiskorú tanú idézve lett

14. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz

Járásbíróság / Bíróság *
/20 / . szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
Hivatkozási szám:
ÉRTESÍTÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYBEN
A bíróság a szabálysértés miatt ellen indított szabálysértési ügyben a bíróság
hivatalos helyiségébe ( város út / utca / tér házszám emelet ajtó)
20 évi hó napján órára
tárgyalást tűzött ki melyről az ügyben eljárt szabálysértési hatóságot értesíti azzal, hogy – miután képviselője részvételi szándékát bejelentette – távollétében a tárgyalás nem tartható meg.
, 20 év hó napján
s. k.
bíró / bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:
tisztviselő – írnok
* A nem kívánt rész törlendő!

Sz-14.

Szabálysértési hatóság értesítése tárgyalásról kifogás elbírálása esetén – képviselője részvételi szándékát bejelentette

15. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz

Járásbíróság / Bíróság *
/20 / . szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
ÉRTESÍTÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYBEN
A bíróság a szabálysértés miatt ellen indított szabálysértési ügyben a bíróság hivatalos helyiségében
( város út / utca / tér házszám emelet ajtó) / város út / utca / tér
házszám emelet ajtó cím alatt *
20 évi hó napján órára
szemlét tart, melyről az eljárás alá vont személyként / sértettként * értesíti.
FIGYELMEZTETI a bíróság a szemletárgy birtokosát, hogy
•    köteles lehetővé tenni a tárgy, illetve a helyszín megtekintését, megfigyelését (Szabs. tv. 70. § (2) bekezdés),
•    amennyiben ezt nem teszi lehetővé, 5000 (ötezer) forinttól 150000 (százötvenezer) forintig terjedő rendbírsággal sújtható. A rendbírság legmagasabb összege ismételt esetben 200000 (kétszázezer) forint. (Szabs. tv. 77. § (1) bekezdés a) pont és (2) bekezdés).
FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy
•    ha nem jelenik meg, a szemle a távollétében megtartható,
•    a szemlén képviselővel is képviseltetheti magát,
•    az ügy iratait (sértettként az őt érintő iratokat) megtekintheti, azokról másolatot kérhet, illetve készíthet.
, 20 év hó napján
s. k.
bíró / bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:
tisztviselő – írnok
Címzett
* A nem kívánt rész törlendő!

Sz-15.

Eljárás alá vont személy, sértett értesítése szemléről

16. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz5

Járásbíróság / Bíróság*
/20 / . szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
ELŐVEZETŐ PARANCS
A bíróság a szabálysértés miatt ellen indított szabálysértési ügyben elrendeli, hogy eljárás alá vont személyt / tanút* (születési név: , születési hely és idő: ,
év hó nap, anyja neve: , lakik: )
20 évi hó napján órára
a Járásbíróság / Bíróság* város, út / utca / tér, házszám, emelet, ajtó alatti helyiségébe
vezessék elő (Szabs. tv. 72. §).*
indítsák útba [Szabs. tv. 72. § (1) bekezdés].*
Ha az elővezetés bármely okból nem hajtható végre, erről a körülményről, valamint a végrehajtást akadályozó okról soron kívül kell tájékoztatni az elővezetést elrendelő bíróságot a telefonszámon, faxszámon vagy e-mail címen [30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 34. § (2) bekezdés].
Ha az elővezetendő a bíróság által meghatározott helyen nem található fel, egyúttal jelentse be a megtett kilométerek számát is a 71/2014. (XII. 19.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése szerint.
Az elővezető parancs egyik példányát az elővezetendőnek kézbesítsék.
A bíróság a rendőri intézkedést azért rendelte el, mert az elővezetendő a 20 évi hó napjára kitűzött tárgyaláson szabályszerű idézés ellenére nem jelent meg, és a távolmaradását nem mentette ki / önhibájából meghallgatásra alkalmatlan állapotban jelent meg / a meghallgatás előtt engedély nélkül eltávozott.*
A költségtérítés mértéke a 71/2014. (XII. 19.) BM rendelet 2. §-a alapján kerül megállapításra. Az erről kiállított igazolást útbaindítás esetén haladéktalanul, elővezetés esetén az annak foganatosításától számított 30 napon belül a bíróságnak küldje meg.
, 20 év hó napján
s. k.
bíró / bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:
tisztviselő – írnok
RENDŐRKAPITÁNYSÁGNAK
Sz-16. Elővezető parancs

17. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz

Járásbíróság / Bíróság *
/20 / . szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
KÉZBESÍTÉSI ÍV
idézés, értesítés, bírósági határozat
(végzés, perújítási határozat)
Kézbesítésére
Kérem a büntetés-végrehajtási intézet fogvatartásában lévő (születési helye: , ideje: év hó
nap, anyja neve: ) részére a mellékelt számú idézés / értesítés / határozat kézbesítését.
, 20 év hó napján
P. H.
s. k.
bíró / bírósági titkár
A CÍMZETT NYILATKOZATA
** Elismerem, hogy a részemre érkezett fenti számú határozatot / idézést / értesítést * átvettem, előállításomat kérem / nem kérem *.
Tudomásul veszem, hogy a jogorvoslati kérelem bejelentésére 8 (nyolc) nap határidőt biztosít a jogszabály.
A határozat elolvasása után úgy nyilatkozom, hogy
•    a határozat ellen jogorvoslattal élek: tárgyalás tartását kérem / fellebbezést jelentek be,
•    a határozat ellen nem jelentek be jogorvoslati kérelmet,
•    a határozat elleni esetleges jogorvoslati kérelmem ügyében még nem tudok nyilatkozni, igénybe veszem a törvényben biztosított 8 (nyolc) napos határidőt.
, 20 év hó napján
eljárás alá vont személy / tanú *
Kézbesítette:
P. H.
* a nem kívánt rész törlendő!
** jelzésű részt a fogvatartott címzett tölti ki,

Sz-17.

Kézbesítési ív büntetés-végrehajtási intézetben szabálysértési ügyben

18. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz

Ügyszám:(A fellebbezési bíróság érkeztető bélyegzője)

Cím:
A felterjesztő bíróság megnevezése:
A felterjesztett ügy tárgya:
A fellebbezéssel megtámadott határozat(ok) sorszáma: (bíróság elé állítás során a szabálysértési őrizet meghosszabbításáról rendelkező végzéssel szemben is fellebbeztek).
A megtámadott határozat tértivevényeinek száma:
A fellebbezéssel élő fél megnevezése:
A fellebbezési beadvány vagy jegyzőkönyv sorszáma:
A fellebbezést írásban indokolták-e?
Ha igen, milyen sorszám alatt?
A felterjesztett bűnjelek darabszáma: köztük:
A fellebbezési bíróság határozatának kiadmányából példány szükséges.
Az elsőfokú bíróság határozatának kiadmányát csatolom.
Észrevételek:
, 20
irodavezető

Sz-18.

Felterjesztő lap szabálysértési ügyben

19. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz

Járásbíróság / Bíróság *
/20 / . szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
V É G Z É S
A bíróság a szabálysértés miatt ellen indított szabálysértési ügyben tanút / szakértőt * (születési név: ,
születési hely és idő: , év hó nap, anyja neve: lakik: ) ( ) forint
rendbírsággal sújtja.
A rendbírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 (harminc) napon belül kell megfizetni.
Jelen végzéssel szemben a kézbesítéstől számított 8 (nyolc) napon belül benyújtott halasztó hatályú fellebbezésnek van helye.
I N D O KO L Á S
A bíróság megállapította, hogy tanú / szakértő * a 20 évi hó napján órára kitűzött tárgyaláson szabályszerű idézés ellenére nem jelent és ezt előzetesen, haladéktalanul, alapos okkal nem igazolta / a tárgyalásról engedély nélkül eltávozott * (Szabs. tv. 77.§ (1) bekezdés g) pontja).
Ha a rendbírságot a jelen végzés jogerőre emelkedését követő 30 napon belül az arra kötelezett nem fizeti meg, azt adók módjára kell behajtani (Szabs. tv. 141.§ (16) bekezdés).
A jogorvoslati jogot a Szabs. tv. 77.§ (4) bekezdése biztosítja.
, 20 év hó napján
s. k.
bíró / bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:
tisztviselő – írnok
* A nem kívánt rész törlendő!

Sz-19.

Rendbírság kiszabása az idézéssel szembeni mulasztás vagy késlekedés miatt tanúval, szakértővel szemben

20. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz

Járásbíróság / Bíróság *
/20 / . szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
címzett részére
Kérem, hogy a csatolt idézést a benne megnevezett eljárás alá vont személy / tanú * részére kézbesítse, a tértivevényt küldje vissza és intézkedjék, hogy az eljárás alá vont személy / tanú * a kitűzött időben és helyen meghallgatása végett pontosan jelenjék meg.
Ha az idézésben megnevezett eljárás alá vont személyt / tanút * áthelyezték, kérem, hogy ezt a megkeresést a fent megjelölt eljárás érdekében az illetékes hatósághoz küldje meg és erről a bíróságot értesítse.
, 20 év hó napján
s. k.
bíró / bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:
tisztviselő – írnok
* A nem kívánt rész törlendő!

Sz-20.

Megkeresés katona, mint eljárás alá vont személynek, vagy tanúnak elöljárója útján megidézésében, szabálysértési ügyben

21. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz

Járásbíróság / Bíróság *
/20 / . szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
A szabálysértés miatt ellen indított szabálysértési ügyben megkeresem, hogy eljárás alá vont személyt /
tanút *, aki -n év hó napján született, anyja neve: , nyilvántartási száma: a
20 évi hó napján órára
kitűzött tárgyalásra a bíróság elé ( város utca házszám emelet ajtó) állítsa elő / saját kérésére állítsa elő. *
A csatolt idézést / értesítést * az eljárás alá vont személy / tanú * részére kézbesítse.
, 20 év hó napján
PARANCSNOKÁNAK
s. k.
bíró / bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:
tisztviselő – írnok
* A nem kívánt rész törlendő!

Sz-21.

Büntetés-végrehajtási intézet megkeresése eljárás alá vont személy / tanú előállítása végett

22. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz

Járásbíróság / Bíróság *
/20 / . szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
Önkormányzat Jegyzője részére
A szabálysértés miatt ellen folyamatban lévő szabálysértési ügyben a Járásbíróság / Bíróság *
számú hirdetményét megküldöm és kérem azt az Önkormányzat hirdetőtáblájára 15 (tizenöt) napra kifüggeszteni, a tizenöt nap eltelte után levenni és a kifüggesztés, valamint a levétel napjának rájegyzése, e feljegyzés aláírással hitelesítése, valamint bélyegzőlenyomattal történő ellátása után a bíróságnak visszaküldeni szíveskedjék.
, 20 év hó napján
s. k.
bíró / bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:
tisztviselő – írnok
Járásbíróság / Bíróság *
/20 / . szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
H I R D E T M É N Y
A bíróság a szabálysértés miatt ellen folyamatban lévő szabálysértési ügyben a Szabs. tv. 89. § (5) bekezdése alapján értesíti eljárás alá vont személyt (születési név: , születési hely és idő: ,
év hó nap, anyja neve: , utolsó ismert lakóhelye: , állampolgár),
hogy a Járásbíróság / Bíróság * számú határozatát a Járásbíróság / Bíróság * Szabálysértési Irodájában ( szám, naponta óráig, óráig) átveheti.
, 20 év hó napján
s. k.
bíró / bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:
tisztviselő / írnok
* A nem kívánt rész törlendő!

Sz-22.

Megkeresés bírósági irat hirdetményi kézbesítése iránt és hirdetmény

23. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz

Járásbíróság / Bíróság *
/20 / . szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
ÉRTESÍTÉS SZABÁLYSÉRTÉSI HELYSZÍNI BÍRSÁG/PÉNZBÍRSÁG ÁTVÁLTOZTATÁSA ÜGYÉBEN
A bíróság a szabálysértése miatt a (hatóság) számú határozatával kiszabott forint pénzbírság / év . hó napján a számú nyomtatvánnyal kiszabott, összegű helyszíni bírság * átváltoztatása iránt a bíróság hivatalos helyiségébe ( város út / utca / tér
házszám emelet ajtó)
20 évi hó napján órára
tárgyalást tűzött ki, melyről a címzettet, mint elkövetőt / az elkövető képviselőjét * értesíti.
AZ ALÁBBIAKAT FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG, MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZNAK!
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy a tárgyaláson megjelenhet, megjelenése azonban nem kötelező.
FELHÍVJA a bíróság, hogy
•    a fenti ügyszámra hivatkozással a tárgyalás határnapjáig – írásban – jelentse be, ha időközben az elkövető vagy helyette más a pénzbírságot / helyszíni bírságot * megfizette és mellékelje a megfizetést igazoló okiratot, ebben az esetben a bíróság a szabálysértési elzárásra történő átváltoztatást mellőzi.
FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy
•    ha szabályszerű értesítés ellenére nem jelenik meg, a tárgyalást a távollétében is meg kell tartani (Szabs. tv. 141. § (13) bekezdés a) pont),
•    a tárgyalás elmulasztása esetén igazolási kérelmet az elmulasztott tárgyalási naptól számított 8 (nyolc) napon belül lehet előterjeszteni, e határidő elmulasztása jogvesztő (Szabs. tv. 141. § (13) bekezdés b) pont),
•    az ügy iratait megtekintheti, azokról másolatot kérhet, illetve készíthet (Szabs. tv. 52. § (3) bekezdés),
•    az elkövető érdekében törvényes képviselője vagy az általa, vagy törvényes képviselője által írásban meghatalmazott nagykorú személy járhat el (Szabs. tv. 53. § (1) bekezdés).
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy nincs helye elzárásra történő átváltoztatásnak, ha az elkövető
a)    a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvényben meghatározott fogyatékos személy, illetve kórházi fekvőbeteg-ellátásban részesül
b)    a várandósság negyedik hónapját elérő nő,
c)    tizennegyedik életévét be nem töltött gyermekét egyedül nevelő szülő,
d)    fogyatékos, vagy folyamatos ápolást, felügyeletet, gondozást igénylő hozzátartozójáról egyedül gondoskodik (Szabs. tv. 10. §).
Ezeket a körülményeket megfelelően (pl. orvosi irattal, születési anyakönyvi kivonattal, szakvéleménnyel, hatósági határozattal) valószínűsíteni kell.
Fogyatékos személynek minősül az, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja.
, 20 év hó napján
s. k.
bíró / bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:
tisztviselő - írnok
Címzett:
* A nem kívánt rész törlendő!

Sz-23.

Értesítés átváltoztatási tárgyalásról

24. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz

Járásbíróság / Bíróság *
/20 / . szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
A Járásbíróság / Bíróság * 20 év hó napján – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi
VÉGZÉST:
A mint szabálysértési hatóság a 20 év hó napján kelt számú határozatával / sorszámú helyszíni bírság nyomtatvánnyal * jogerősen kiszabott forint pénzbírság / helyszíni bírság * meg nem fizetése miatt elzárásra történő átváltoztatásra tett indítványt a bíróságon.
Tájékoztatja a bíróság az elkövetőt, hogy a pénzbírságot / helyszíni bírságot * meg nem fizetése esetén a bíróság szabálysértési elzárásra változtatja át a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 12. § (1) bekezdése szerint.
Az átváltoztatás során 5000 (ötezer) forintonként egy napi szabálysértési elzárást kell számítani. A meg nem fizetett pénzbírságnak ötezerrel nem osztható részét nem kell figyelembe venni.
Felhívja a bíróság arra, hogy a fenti ügyszámra hivatkozással 8 (nyolc) napon belül írásban jelentse be ha időközben a pénzbírságot / helyszíni bírságot * megfizette és mellékelje a megfizetést igazoló okiratot. Ebben az esetben a bíróság a szabálysértési elzárásra történő átváltoztatást mellőzi és a bírósági eljárás befejeződik.
A bíróság az átváltoztatásról – kérelem hiányában – tárgyalás tartása nélkül határoz.
A bíróság felhívja, hogy a fenti ügyszámra hivatkozással 8 (nyolc) napon belül írásban jelentse be, ha az alább ismertetett átváltoztatást kizáró okok valamelyike fennáll, bejelentéséhez az azt igazoló, valószínűsítő okiratot mellékelje.
Nem lép a meg nem fizetett pénzbírság helyébe szabálysértési elzárás, ha az elkövető
a)    a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvényben meghatározott fogyatékos személy, illetve kórházi fekvőbeteg-ellátásban részesül
b)    a várandósság negyedik hónapját elérő nő,
c)    tizennegyedik életévét be nem töltött gyermekét egyedül nevelő szülő,
d)    fogyatékos, vagy folyamatos ápolást, felügyeletet, gondozást igénylő hozzátartozójáról egyedül gondoskodik (Szabs. tv. 10. §).
Ezeket a körülményeket megfelelően (pl. orvosi irattal, születési anyakönyvi kivonattal, szakvéleménnyel, hatósági határozattal) valószínűsíteni kell.
Fogyatékos személynek minősül az, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja.
Felhívja a bíróság arra, hogy a fenti ügyszámra hivatkozással 8 (nyolc) napon belül írásban jelentse be amennyiben tárgyalás tartását kéri. Figyelmezteti, hogy a tárgyalás tartás iránti kérelem benyújtására nyitva álló nyolc napos határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem és a kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelem előterjesztésének nincs helye.
A végzés ellen a Szabs.tv. 141. § (11) bekezdése alapján nincs helye fellebbezésnek.
, 20 év hó napján
s. k.
bíró / bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:
tisztviselő – írnok
Címzett:
* A nem kívánt rész törlendő!

Sz-24.

Tájékoztató végzés elzárásra átváltoztatás esetén

1

Az utasítást a 12/2017. (IX. 29.) OBH utasítás 19. § (3) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 2. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 18/2014. (XII. 31.) OBH utasítás 2. §-ával megállapított szöveg.

*

A nem kívánt rész törlendő!

4

Az 5. melléklet a 18/2014. (XII. 31.) OBH utasítás 2. §-ával megállapított szöveg.

*

A nem kívánt rész törlendő!

5

A 16. melléklet a 18/2014. (XII. 31.) OBH utasítás 2. §-ával megállapított szöveg.

*

A nem kívánt rész törlendő!

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére