• Tartalom

7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet

7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet

egyes gyógyszerészeti tárgyú és egyéb, a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos rendeletek módosításáról1

2014.05.01.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 2. alcím, valamint a 8. és a 9. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. § (2) bekezdés a), c), d) és e) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –

a következőket rendelem el:

1. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása

1–6. §2

7. § (1)3

(2)4

(3)5

8. §6

9. § (1)–(3)7

(4)8

(5) Az R. 3. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6)9

(7)10

10. § Hatályát veszti az R. 3. számú melléklet

a)11

b)12

c) EÜ90 4/f. pontja.

2. A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosítása

11. §13

3. A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosítása

12. §14

4. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § (1) bekezdése, a 9. § (1)–(3) és (6) bekezdése, a 10. § a) pontja, a 11. §, az 1–3. melléklet, a 6. melléklet, valamint a 8. és a 9. melléklet 2014. február 1-jén lép hatályba.

(3) A 7. § (2) bekezdése, a 9. § (4) bekezdése, a 10. § b) pontja és a 4. melléklet 2014. március 1-jén lép hatályba.

(4) A 9. § (5) bekezdése, a 10. § c) pontja és az 5. melléklet 2014. május 1-jén lép hatályba.

1–3. melléklet a 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelethez15

4. melléklet a 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelethez16

5. melléklet a 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelethez

Az R. 3. számú melléklete a következő EÜ70 26-28. ponttal egészül ki:
EÜ70 26.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Stroke és szisztémás embolizáció megelőzésére nem billentyű eredetű pitvarfibrillációban szenvedő felnőtt betegeknél, ha 6 hónapot meghaladó K-vitamin antagonista (acenocumarol és/vagy warfarin) kezelés során a mért INR értékek kevesebb mint 60 %-a esik terápiás tartományba (INR 2 és 3 közé)
−    korábbi stroke, vagy tranziens ischaemias attack (TIA), vagy szisztémás embolizáció esetén,
vagy a következő kockázati tényezők közül legalább kettő fennállása esetén:
−    bal kamrai ejekciós frakció < 40%,
−    tünetekkel járó szívelégtelenség ≥ New York Heart Association (NYHA) II. stádium,
−    életkor ≥ 75 év,
−    életkor ≥ 65 év, a következők valamelyikével: diabetes mellitus, koszorúér-betegség vagy hypertonia
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Kardiológia

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Neurológia

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Haematológia

javasolhat és írhat

Háziorvos

Megkötés nélkül

javaslatra írhat

 

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap
ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
I 48
EÜ70 27.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Vénás thromboemboliás esemény elsődleges megelőzése céljából elektív, teljes csípőízületi endoprotézis esetén maximum 30 napig, teljes térdízületi endoprotézis esetén maximum 15 napig, felnőtt korú betegek részére
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Ortopédia és traumatológia

írhat

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Ortopédia

írhat

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Traumatológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
Z298
EÜ70 28.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Vénás thromboembolia másodlagos megelőzésére, ha az orális K-vitamin antagonisták (acenocumarol, warfarin) ellenjavalltak
JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Belgyógyászat

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Haematológia

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Klinikai onkológia

javasolhat és írhat

Háziorvos

Megkötés nélkül

javaslatra írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
Z298”

6. melléklet a 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelethez17

7. melléklet a 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelethez18

8–9. melléklet a 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelethez19

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. május 2. napjával.

2

Az 1–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 7. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 9. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 9. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 9. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 10. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 1–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 8–9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére