• Tartalom

86/2014. (III. 18.) Korm. rendelet

86/2014. (III. 18.) Korm. rendelet

a 2014. és 2015. években nemzetközi szolidaritási program keretében elismerhető menekültek keretszámáról1

2014.03.19.

A Kormány a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 7. § (5) bekezdése alapján menekültként elismerhető külföldiek számát

a) 2014. évben legfeljebb 20 főben,

b) 2015. évben legfeljebb 20 főben

határozza meg.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2016. január 1-jén hatályát veszti.

1

A rendelet a 2. § alapján hatályát vesztette 2016. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére