• Tartalom

9/2014. (II. 7.) VM rendelet

9/2014. (II. 7.) VM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról1

2014.07.01.

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2

2. § Az R. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete és 11. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet

a) a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket előíró 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. november 26-i 2012/44/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek, valamint

b) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. november 20-i 2013/57/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az R. e rendelet

aa) I. része táblázatának 10. sora,

ab) II. része táblázatának 15. sora és C:24. mező b) pontja, továbbá

ba) I. része táblázatának C:26. mező b) pontja, C:30. mező b) pontja, C:35. mező b) pontja és C:37. mező b) pontja,

bb) II. része táblázatának 7. pontja

2014. július 1-jén lép hatályba.

(3) Hatályát veszti 2014. július 1-jén az R. e rendelet

a) 1. mellékletével megállapított 10. számú melléklete II. része táblázatának C:24. mező a) pontja, továbbá

b) 2. mellékletével megállapított 11. számú melléklete I. része táblázatának C:26. mező a) pontja, C:30. mező a) pontja, C:35. mező a) pontja és C:37. mező a) pontja.

1. melléklet a 9/2014. (II. 7.) VM rendelethez3

I. RÉSZ
A Közösségi Növényfajta-hivatal vizsgálati iránymutatásai a szántóföldi növényfajok
DUS vizsgálatára

 

A

B

C

 

Tudományos név

Közismert elnevezés

CPVO előírás

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

Cannabis sativa L.

Kender

TP 276/1 2012. 11. 28.

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

21.

 

 

 

22.

 

 

 

II. RÉSZ
Az UPOV vizsgálati irányelvei a szántóföldi növényfajok DUS vizsgálatára

 

A

B

C

 

Tudományos név

Közismert elnevezés

UPOV előírás

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

Lotus corniculatus L.

Szarvaskerep

TG/193/1 2008. 4. 9.

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

21.

 

 

 

22.

 

 

 

23.

 

 

 

24.

 

 

a)
b) TG/32/7 2013. 3. 20.

25.

 

 

 

26.

 

 

 

27.

 

 

 

28.

 

 

 

29.

 

 

 

30.

 

 

 

31.

 

 

 

32.

 

 

 

33.

 

 

 

34.

 

 

 

III. RÉSZ
Az I. és II. részben nem szereplő növényfajoknak a nemzeti DUS vizsgálati irányelveknek kell megfelelniük.

2. melléklet a 9/2014. (II. 7.) VM rendelethez4

I. RÉSZ
A Közösségi Növényfajta-hivatal vizsgálati iránymutatásai a zöldségfajok DUS vizsgálatára
A Közösségi Növényfajta-hivatal vizsgálati iránymutatásai a zöldségfajok DUS vizsgálatára

 

A

B

C

 

Tudományos név

Közismert elnevezés

CPVO előírás

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

21.

 

 

 

22.

 

 

 

23.

 

 

 

24.

 

 

 

25.

 

 

 

26.

 

 

a)
b) TP 184/2 2013. 2. 27.

27.

 

 

 

28.

 

 

 

29.

 

 

 

30.

 

 

a)
b) TP 44/4. rev. 2013. 2. 27.

31.

 

 

 

32.

 

 

 

33.

 

 

 

34.

 

 

 

35.

 

 

a)
b) TP 64/2 2013. 2. 27.

36.

 

 

 

37.

 

 

a)
b) TP 55/5 2013. 2. 27.

38.

 

 

 

39.

 

 

 

40.

 

 

 

II. RÉSZ
Az UPOV vizsgálati irányelvei a zöldségfajok DUS vizsgálatára

 

A

B

C

 

Tudományos név

Közismert elnevezés

UPOV előírás

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S.
Knapp & D.M. Spooner;
Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg

Paradicsom-alanyvesszők

TG/294/1 2013. 3. 20.

III. RÉSZ
Az I. és II. részben nem szereplő növényfajoknak a nemzeti DUS vizsgálati irányelveknek kell megfelelniük.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. július 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet I. rész táblázat 1–9. sora, 11–22. sora, a II. rész táblázat 1–14. sora, 16–23. sora, 25–34. sora és a 24. sor A. és B. mezője és a C:24. mező a) pontja, a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet I. rész táblázat 1–25. sora, 27–29. sora, 31–34. sora, 36. sora, 38–40. sora, a 26. sor A. és B. mezője, a C:26. mező a) pontja, a 30. sor A. és B. mezője, a C:30. mező a) pontja, a 35. sor A. és B. mezője, a C:35. mező a) pontja, a 37. sor A. és B. mezője, a C:37. mező a) pontja, a II. rész táblázat 1–6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére