• Tartalom

2014. évi XCV. törvény

2014. évi XCV. törvény

a dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról1

2016.01.02.

1. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosítása

1. §2

2. § (1)3

(2)–(3)4

(4)–(6)5

3–4. §6

5–7. §7

8. §8

9–12. §9

13. §10

14. §11

2. A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosítása

15–16. §12

3. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosítása

17. § (1)13

(2)14

(3)–(7)15

4. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

18. §16

5. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

19. §17

6. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 17. § (1) bekezdése 2015. április 1-jén lép hatályba.

(3) A 17. § (2) bekezdése 2015. július 1-jén lép hatályba.

(4)18 A 2. § (2) és (3) bekezdése, az 5–7. §, a 9–12. §, a 14. §, a 17. § (3)–(7) bekezdése és a 19. § 2015. november 1-jén lép hatályba.

(5) A 8. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

21. § E törvény 3. §-a és 4. alcíme az Alaptörvény 38. cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2014. december 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2014. december 23. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 45. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. § (4)–(6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 9–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 15–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 17. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 17. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 17. § (3)–(7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 20. § (4) bekezdése a 2015: LXXII. törvény 65. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére