• Tartalom

12/2015. (IV. 10.) NGM rendelet

12/2015. (IV. 10.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról1

2020.07.08.

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet

a) a Nemzetgazdasági Minisztérium,

b) a nemzetgazdasági miniszter által irányított, illetve felügyelt központi államigazgatási szerv, és

c) a nemzetgazdasági miniszter által irányított vagy felügyelt, központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv.

2. § A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a 3. §-ban és az 1. mellékletben meghatározott

a) munkakör betöltésére irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve

b) feladat ellátására irányuló, a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony

minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.

3. § A foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül,

a) ha a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával összefüggésben fokozottan ki van téve jogellenes befolyásolási szándéknak, leplezett támadásnak vagy fenyegetésnek,

b) ha a jogviszony betöltőjét külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.

4. § A foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a 3. § a) pontja és az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2015. (IV. 10.) NGM rendelethez

A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása
A) Nemzetgazdasági Minisztérium hivatali szervezete
1. A Nemzetgazdasági Minisztériumban
1.1.2
1.2.3
1.3.4
1.4.5
1.5.6
1.6.7
1.7.8
1.8.9
1.9.10
1.10.11
1.11.12
1.12. a szakképzési és felnőttképzési támogatási referens és főreferens munkaköre,
1.13.13
1.14.14
1.15.15
1.16. a kereskedelmi és energiahatékonysági munkakör,
1.17. a stratégiai iparágak fejlesztésével kapcsolatos munkakör,
1.18.16
1.19.17
1.20.18
1.21.19
B)20 Kormányhivatalok
1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál
1.1. a gazdasági vezető,
1.2. a szabadalmi ügyekért, a hatósági ügyvitelért felelős szervezeti egység vezetője, az iparjogvédelmi lajstromvezetésért felelős szervezeti egység vezetője,
1.3. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör,
1.4. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízotti, ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó munkakör.
C) Központi hivatal
1.21
2.22
3.23
4. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnál
4.1. a szakképzési főosztályvezető,
4.2. a képzési főosztályvezető,
4.3. a pénzügyi és számviteli osztályvezető,
4.4. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör,
4.5. az integritás tanácsadó,
4.6. a belső ellenőr,
4.7. a titkos ügykezelő.
5.24
6.25 A Nemzeti Akkreditáló Hatóságnál
6.1. a főosztályvezető, a főosztályvezető-helyettes, az osztályvezető,
6.2. az akkreditálási eljárással kapcsolatos feladatot ellátó személy munkaköre,
6.3. a személyügyi feladatot ellátó személy munkaköre,
6.4. az integritás tanácsadó,
6.5. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos feladatot ellátó személy munkaköre,
6.6. az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős munkakör,
6.7. a belső ellenőr.
D)26
1

A rendeletet a 33/2021. (VII. 26.) ITM rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2021. augusztus 3. napjával.

2

Az 1. melléklet A) rész 1.1. pontját a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. melléklet A) rész 1.2. pontját a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. melléklet A) rész 1.3. pontját a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1. melléklet A) rész 1.4. pontját a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 1. melléklet A) rész 1.5. pontját a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 1. melléklet A) rész 1.6. pontját a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 1. melléklet A) rész 1.7. pontját a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 1. melléklet A) rész 1.8. pontját a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

10

Az 1. melléklet A) rész 1.9. pontját a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

11

Az 1. melléklet A) rész 1.10. pontját a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

12

Az 1. melléklet A) rész 1.11. pontját a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

13

Az 1. melléklet A) rész 1.13. pontját a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

14

Az 1. melléklet A) rész 1.14. pontját a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

15

Az 1. melléklet A) rész 1.15. pontját a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

16

Az 1. melléklet A) rész 1.18. pontját a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

17

Az 1. melléklet A) rész 1.19. pontját a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

18

Az 1. melléklet A) rész 1.20. pontját a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

19

Az 1. melléklet A) rész 1.21. pontját a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

20

Az 1. melléklet B) részét a 47/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 27. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 31. §-a iktatta be.

21

Az 1. melléklet C) rész 1. pontját a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 31. §-a hatályon kívül helyezte.

22

Az 1. melléklet C) rész 2. pontját a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

23

Az 1. melléklet C) rész 3. pontját a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

24

Az 1. melléklet C) rész 5. pontját a 47/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 27. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § b) pontja.

25

Az 1. melléklet C) Központi hivatal rész 6. pontját a 15/2016. (V. 24.) NGM rendelet 1. §-a iktatta be.

26

Az 1. melléklet D) részét a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére