• Tartalom
Oldalmenü

1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

2021.12.23.

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program (a továbbiakban: Program) keretében megvalósítandó egyes tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások teljes egészében – a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott keretösszeg erejéig – központi költségvetési forrásból valósuljanak meg, egyúttal felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Program végrehajtása érdekében szükséges forrásokat biztosítsák;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: folyamatos

2.1 egyetért azzal, hogy a tanuszoda, a tornaterem és az új tantermek megvalósításához szükséges

a) azon beruházások vonatkozásában, amelyek esetében a megvalósításra irányuló közbeszerzési eljárás 2019. január 1-jét megelőzően indult, a Program építtetője,

b) azon beruházások vonatkozásában, amelyek esetében a megvalósításra irányuló közbeszerzési eljárás 2019. január 1-jét követően indul, a Program előkészítője

a Nemzeti Sportközpontok;

3. egyetért azzal, hogy az osztott tulajdoni formák elkerülése érdekében a Program során megépülő tanuszodák esetében a nemzeti fejlesztési miniszter a Nemzeti Sportközpontok útján és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával, a belügyminiszterrel együttműködve egyeztetéseket kezdeményezzen az érintett önkormányzatokkal a beruházással érintett ingatlanok állami tulajdonba adása érdekében, továbbá egyetért azzal, hogy a beruházással létrejött vagyon az állam tulajdonába és a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe kerüljön a létesítmények mindenkori működtetésének kötelezettségével, és felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a működtetés költségeit a költségvetés tervezése során vegye figyelembe;

A beruházással érintett ingatlanok állami tulajdonba vétele tekintetében

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

Határidő: folyamatos, legkésőbb a használatbavételi engedélyek kiadásáig

A működtetés költségei költségvetési tervezése tekintetében

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a mindenkori éves költségvetés tervezésével egyidejűleg

4. egyetért azzal, hogy a Nemzeti Sportközpontok által a Program keretében lefolytatott beruházások mentesüljenek a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pontjában foglaltak alól;

5.2

1

A 2. pont az 1963/2021. (XII. 23.) Korm. határozattal megállapított szöveg.

2

Az 5. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás