• Tartalom

191/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet

191/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet

a nemzeti szinten biztonságosnak nyilvánított származási országok és biztonságos harmadik országok meghatározásáról

2016.04.01.

A Kormány a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában és 93. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Met.) 2. § h) pontja szerinti biztonságos származási országnak minősülnek az Európai Unió tagállamai és tagjelölt államai, az Európai Gazdasági Térség tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok halálbüntetést nem alkalmazó tagállamai, továbbá:

1. Svájc,

2. Bosznia-Hercegovina,

3. Koszovó,

4. Kanada,

5. Ausztrália,

6. Új-Zéland.

2. §2 A Met. 2. § i) pontja szerinti biztonságos harmadik országnak minősülnek az Európai Unió tagállamai és tagjelölt államai, az Európai Gazdasági Térség tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok halálbüntetést nem alkalmazó tagállamai, továbbá:

1. Svájc,

2. Bosznia-Hercegovina,

3. Koszovó,

4. Kanada,

5. Ausztrália,

6. Új-Zéland.

3. § (1) Ha a Met. szerinti elismerését kérő (a továbbiakban: elismerését kérő) származási országa szerepel a biztonságos származási országok európai uniós listáján vagy az 1. §-ban meghatározott országok között, az elismerését kérő a Met. szerinti menekültügyi eljárásban bizonyíthatja, hogy az ő egyéni esetében a származási országa nem felel meg a biztonságos származási országokra meghatározott feltételeknek.

(2) Ha az elismerését kérő Magyarország területére érkezését megelőzően a biztonságos harmadik országok európai uniós listája vagy a 2. § szerinti valamelyik biztonságos harmadik ország területén tartózkodott vagy átutazott, az elismerését kérő a Met. szerinti menekültügyi eljárásban bizonyíthatja, hogy az ő egyéni esetében ebben az országban nem volt lehetősége hatékony védelemre a Met. 2. § i) pontjában foglaltak értelmében.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

Az 1. § a 63/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a 63/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére