• Tartalom
Oldalmenü

209/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről

2015.07.24.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1122 Budapest, Maros utca 19–21., cégjegyzékszáma: 01-09-921734, főtevékenysége: TEÁOR 6311'08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás, adószáma: 20933713-2-43) által ellátott feladatokat 2016. január 1-jétől az Oktatási Hivatal, mint átvevő költségvetési szerv látja el.

2. § Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot a tulajdonosi joggyakorló 2015. december 31-ével szünteti meg.

3. § Az államot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben az Oktatási Hivatal vezetője képviseli.

4. § Az átvételi felelőst az oktatásért felelős miniszter jelöli ki.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.