• Tartalom

2015. évi CCXXV. törvény

2015. évi CCXXV. törvény

egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról1

2017.09.20.

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. § (1)4

(2)5

4–5. §6

6. § (1)–(2)7

(3)8

(4)9

(5)10

(6)11

7. § (1)12

(2)13

(3)14

8. § (1)15

(2)16

(3)17

9–13. §18

14. § (1)19

(2)20

15–16. §21

17. §22

18. §23

19–20. §24

21. § (1)–(2)25

(3)26

(4)27

(5)28

22. § (1)29

(2)30

23. § (1)31

(2)32

(3)33

(4)–(7)34

24. §35

25. § A Kkt.

a–c)36

d)37

e–f)38

g)39

h)40

i)41

j)–l)42

2. Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény módosítása

26. §43

3. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

27–30. §44

4. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény módosítása

31. §45

5. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

32. §46

6. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosítása

33–34. §47

7. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosítása

35. §48

8. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosítása

36. §49

9. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

37–40. §50

10. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

41. §51

11. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

42. §52

12. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény módosítása

43. § (1)53

(2)54

44. §55

45. §56

46. § Az Udt.

a)57

b)58

13. A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény módosítása

47. §59

48. § Nem lép hatályba a Kmt.

14. Záró rendelkezések

49. § (1)60 Ez a törvény – a (2)–(9) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 17. §, a 24. §, a 25. § i) pontja, a 3. alcím, az 5. és a 6. alcím, a 9. és a 10. alcím, a 46. § a) pontja a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

(3) Az 1. §, a 7. § (2) bekezdése, a 18. §, a 26. §, a 4. alcím, a 7. alcím és az 1. melléklet, a 8. alcím és a 11. alcím a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

(5) A 7. § (3) bekezdése 2016. január 2-án lép hatályba.

(6) A 43. § (1) bekezdése és a 44. § a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

(7) A 14. § (1) bekezdése, a 15. és a 16. §, a 21. § (4) bekezdése, a 22. § (2) bekezdése és a 23. § (2) bekezdése 2016. május 1-jén lép hatályba.

(8)61 A 3. § (2) bekezdése és a 25. § g) pontja 2017. február 22-én lép hatályba.

(9)62 A 7. § (1) bekezdése és a 8. § (2) bekezdése 2017. szeptember 19-én lép hatályba.

50. § Ez a törvény

a) a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói alternatív vitarendezési irányelv) szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. február 5-i 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. január 15-i 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

d) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1–2. melléklet a 2015. évi CCXXV. törvényhez63

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. december 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. december 23. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 59. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 6. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 6. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 7. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 7. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 7. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 8. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 8. § (2) bekezdése a 2017: LXIII. törvény 67. §-a alapján nem lép hatályba.

17

A 8. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 9–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 14. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 14. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 15–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 19–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 21. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 21. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 21. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 21. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 22. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 22. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 23. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 23. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 23. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 23. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 25. § a)–c) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 25. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 25. § e)–f) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 25. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 25. § h) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 25. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 25. § j)–l) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 27–30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 33–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 37–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 43. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 43. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 46. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 46. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 49. § (1) bekezdése a 2016: CXLIV. törvény 57. §-a szerint módosított szöveg.

61

A 49. § (8) bekezdése a 2016: CXLIV. törvény 56. §-ával megállapított szöveg.

62

A 49. § (9) bekezdését a 2016: CXLIV. törvény 56. §-a iktatta be.

63

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére