• Tartalom

238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet

a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről

2018.07.19.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 E rendelet alkalmazásában

3. hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet: az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (4) bekezdése, a 447/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 37. cikk (1) bekezdése szerinti feladatokat ellátó szervezet,

5. információs pont: az 5. § és a 8. § szerinti program hatékony lebonyolítását szakmailag támogató szervezet,

7. költségellenőrzést végző szervezet: a 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 20. cikk (6) bekezdés b) pontja, továbbá 32. cikk (1) bekezdése szerinti feladatokat ellátó szervezet,

8. közös technikai titkárság: a 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 27. cikk (1) bekezdése szerinti szervezet,

10. nemzeti hatóság: valamely határon átnyúló együttműködési program vonatkozásában tagállami hatáskörbe rendelt feladatok végrehajtásáért felelős szervezet,

11. program technikai segítségnyújtási keretéhez történő nemzeti hozzájárulás: valamely határon átnyúló együttműködési programban részt vevő partnerországok által az adott program hatékony működtetéséhez szükséges költségek fedezésére évenként nyújtott hozzájárulás,

12. regionális koordináció: a 7. § szerinti program hatékony lebonyolításának szakmai támogatása.

2. § Az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program vonatkozásában

a)2 irányító hatóság: a külgazdasági ügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter),

b) igazoló hatóság: a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár),

c) audit hatóság: az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (a továbbiakban: EUTAF),

d) közös titkárság: a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Széchenyi Programiroda),

e) nemzeti hatóság: a miniszter,

f) hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet: a Széchenyi Programiroda és

g) a program technikai segítségnyújtási keretéhez történő nemzeti hozzájárulás biztosítója: a miniszter.

3. § Az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Együttműködési Program vonatkozásában

a) irányító hatóság: a miniszter,

b) igazoló hatóság: a kincstár,

c) audit hatóság: az EUTAF,

d) közös titkárság: a Széchenyi Programiroda,

e) nemzeti hatóság: a miniszter,

f) hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet: a Széchenyi Programiroda és

g) a program technikai segítségnyújtási keretéhez történő nemzeti hozzájárulás biztosítója: a miniszter.

4. § A Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program vonatkozásában

a) irányító hatóság: a miniszter,

b) audit hatóság: az EUTAF,

c) közös technikai titkárság: a Széchenyi Programiroda,

d) nemzeti hatóság: a miniszter,

e)3 költségellenőrzést végző szervezet: a Széchenyi Programiroda és

f) a program technikai segítségnyújtási keretéhez történő nemzeti hozzájárulás biztosítója: a miniszter.

5. § Az Interreg V–A Románia–Magyarország Együttműködési Program vonatkozásában

a) az auditor csoport magyar tagja: az EUTAF,

b) nemzeti hatóság: a miniszter,

c) hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet: a Széchenyi Programiroda,

d) a program technikai segítségnyújtási keretéhez történő nemzeti hozzájárulás biztosítója: a miniszter és

e) információs pont: a Széchenyi Programiroda.

6. §4 Az Interreg V–A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program vonatkozásában

a) irányító hatóság: a miniszter,

b) igazoló hatóság: a kincstár,

c) audit hatóság: az EUTAF,

d) közös titkárság: a Széchenyi Programiroda,

e) nemzeti hatóság: a miniszter,

f) hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet: a Széchenyi Programiroda, és

g) a program technikai segítségnyújtási keretéhez történő nemzeti hozzájárulás biztosítója: a miniszter.

7. § Az Interreg V–A Ausztria–Magyarország Együttműködési Program vonatkozásában

a) az auditor csoport magyar tagja: az EUTAF,

b) közös titkárság: a Széchenyi Programiroda,

c) nemzeti hatóság: a miniszter,

d) hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet: a Széchenyi Programiroda,

e) a program technikai segítségnyújtási keretéhez történő nemzeti hozzájárulás biztosítója: a miniszter és

f) a regionális koordinációt biztosító szervezet: a Széchenyi Programiroda.

8. § Az Interreg V–A Szlovénia–Magyarország Együttműködési Program vonatkozásában

a) az auditor csoport magyar tagja: az EUTAF,

b) nemzeti hatóság: a miniszter,

c) hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet: a Széchenyi Programiroda,

d) a program technikai segítségnyújtási keretéhez történő nemzeti hozzájárulás biztosítója: a miniszter és

e) információs pont: a Széchenyi Programiroda,

f)5 a közös titkárság magyar tagja: a Széchenyi Programiroda.

9. § A Széchenyi Programiroda közreműködik

a)6 a 2–4. és 6. § szerinti programok tekintetében az irányító hatóság és a nemzeti hatóság,

b)7 az 5., 7. és 8. § szerinti programok tekintetében a nemzeti hatóság

feladatai végrehajtásában.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § Ez a rendelet

a) az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló 231/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásának egyedi szabályairól szóló, 2014. május 2-i 447/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

c) az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló 232/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtására vonatkozó egyedi rendelkezések megállapításáról szóló, 2014. augusztus 18-i 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

d) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

e) az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

f) az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 232/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és

g) a külső tevékenységek finanszírozására vonatkozó uniós eszközök végrehajtására vonatkozó közös szabályok és eljárások megállapításáról szóló, 2014. március 11-i 236/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

Az 1. § a 84/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a) pontja a 127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 4. § e) pontja a 84/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 6. § a 128/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 8. § f) pontját a 77/2017. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

6

A 9. § a) pontja a 128/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 9. § b) pontja a 128/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére