• Tartalom

24/2015. (IX. 10.) NGM rendelet

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet és a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 6/2015. (III. 18.) NGM rendelet módosításáról1

2015.09.11.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a 2. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 26. pontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szakmai alaptevékenység, közfeladat kormányzati funkciók szerint elszámolt kiadásaihoz – a 3. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel – a 2. melléklet szerinti mutatókat kell rendelni.”

2. § A nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 6/2015. (III. 18.) NGM rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat

a) F:5 mezőjében a „Lakástámogatási rendszer kiadásai” szövegrész helyébe az „A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R14.), a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R15.), a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R16.), az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R17.), a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R18.) és a lakáselőtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R19.) meghatározott támogatások nyújtása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével összefüggő kiadások teljesítése.” szöveg,

b) G:5 mezőjében az „A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R14.), a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R15.), a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R16.), az otthonteremtési kamat-támogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R17.), a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R18.), és a lakáselőtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R19.) meghatározott jogosulti kör.” szövegrész helyébe a „Költségvetési szervek, államháztartáson kívüli jogi személyek.” szöveg,

c) M:5 mezőjében a „Kincstár” szövegrész helyébe az „A kötelezettségvállalás és a teljesítés igazolása kivételével a Kincstár.” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. szeptember 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére