• Tartalom

264/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.09.15.

A Kormány a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1a) bekezdésében,

a 4. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 21a. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § A rendelet hatálya az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott, a 2007–2013. évi programozási időszak egyes intézkedéseire, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott egyes intézkedésekre terjed ki.”

2. § A 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra (a továbbiakban: NÉBIH), valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalra az alábbi feladatokat ruházhatja át:
a) a szőlőterületek szerkezet-átalakításának és -átállításának támogatásával kapcsolatos helyszíni ellenőrzés;
b) a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésének támogatása körében a beszerzett gép üzemeltetésére, valamint a borászati üzem működésére, a borászati termékek származására, eredetére, minőségére vonatkozó követelmények ellenőrzése;
c) az alábbi tevékenységekkel kapcsolatos intézkedések esetében a támogatási és kifizetési kérelmek feldolgozását, ideértve a kérelem-feldolgozáshoz szükséges adminisztratív és helyszíni ellenőrzést:
ca) mezőgazdasági területek erdősítése,
cb) az erdészeti potenciál helyreállítása,
cc) erdő-környezetvédelem,
cd) nem termelő beruházások erdőterületen történő megvalósítása,
ce) agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületen történő első létrehozása,
cf) Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás,
cg) erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzése;
d) az alábbi tevékenységekkel kapcsolatos intézkedések esetében a támogatási kérelmek feldolgozását, ideértve a kérelem-feldolgozáshoz szükséges adminisztratív és helyszíni ellenőrzést, valamint a kifizetési kérelmekhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzést:
da) rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítése,
db) ültetvények korszerűsítése, telepítése,
dc) évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítése,
dd) fiatal erdők állománynevelése.”

3. § A 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 4. §-ában a „Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézete” szövegrész helyébe a „Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ” szöveg lép.

4. § A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 264/2015. (IX. 14.) Korm. rendelethez

A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat
a) B:3 mezőjében az „10024003-00299585-00000000” szövegrész helyébe az „10024003-00335649-00000000” szöveg,
b) B:5 mezőjében az „10027006-00299561-00000000” szövegrész helyébe az „10027006-00335656-00000000” szöveg,
c) B:7 mezőjében az „10028007-00299664-00000000” szövegrész helyébe az „10028007-00335663-00000000” szöveg,
d) B:8 mezőjében az „10029008-00299640-00000000” szövegrész helyébe az „10029008-00335670-00000000” szöveg,
e) B:10 mezőjében az „10034002-00299626-00000000” szövegrész helyébe az „10034002-00335687-00000000” szöveg,
f) B:12 mezőjében az „10045002-00299602-00000000” szövegrész helyébe az „10045002-00335694-00000000” szöveg,
g) B:15 mezőjében az „10023002-00333489-00000000” szövegrész helyébe az „10023002-00335728-00000000” szöveg,
h) B:19 mezőjében az „10047004-00299523-00000000” szövegrész helyébe az „10047004-00335711-00000000” szöveg
lép.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. szeptember 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére