• Tartalom

318/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

318/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.11.07.

A Kormány a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § c) pontjában,

az 2. § és 3. § tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § A minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„21. TEMPEST követelmények: a „Titkos!” és „Szigorúan titkos!” minősítési szintű nemzeti minősített adat, valamint a „Bizalmas!” vagy magasabb minősítési szintű külföldi minősített adat bizalmasságának védelme érdekében kialakított biztonsági intézkedések – amelyek kiterjednek az elektromos és adatkábelek vonalvezetésére, a rendszer környezetében alkalmazható berendezésekre, árnyékolástechnikai megoldásokra, valamint csökkentett kisugárzású eszközökre – együttese, amelyet a rendszer valamennyi eleme vezetett és elektromágneses kompromittáló kisugárzásának csökkentése érdekében alakítottak ki,”

2. § A Korm. rendelet 22. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha a legfeljebb „Bizalmas!” minősítési szintű nemzeti minősített adatokat kezelő rendszer és elemei II. osztályú biztonsági területen helyezkednek el, a rendszer minősített adathordozói tekintetében biztonsági tárolónak, illetve zárnak tekinthető, ha az adathordozóhoz való hozzáférést legalább 1. kategóriájú tárolóval azonos szintű védelmet nyújtó zárható burkolattal vagy az adathordozó eltávolítását legalább 1. kategóriájú zárszerkezet alkalmazásával akadályozzák meg.”

3. § A Korm. rendelet 43. §-a a következő (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A rendszer működésének meghosszabbítására irányuló kérelmet a rendszerengedély érvényességi idejének lejárta előtt legalább 30 nappal kell kezdeményezni.
(7) A soron kívül elrendelt katonai műveletek, gyakorlatok, bemutatók, valamint a honvédelmi szervezetek soron kívüli feladatainak végrehajtásához szükséges rendszer működésének meghosszabbítására irányuló kérelem kezdeményezésének határideje a (6) bekezdésben meghatározottnál rövidebb is lehet.”

4. § A Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A „Titkos!” és „Szigorúan titkos!” minősítési szintű nemzeti minősített adatot kezelő rendszer, valamint a „Bizalmas!” és magasabb minősítési szintű külföldi minősített adatot kezelő rendszer védelme megfelel a TEMPEST követelményeknek.”

5. § A Korm. rendelet 51. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A „Titkos!” és „Szigorúan titkos!” minősítési szintű nemzeti minősített adatot kezelő rendszer, valamint a „Bizalmas!” és magasabb minősítési szintű külföldi minősített adatot kezelő rendszer esetén az NBF meghatározza a rendszer telepítési helyének TEMPEST zóna besorolását.”

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. november 8. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére