• Tartalom
Oldalmenü

336/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

a Gazdaságbiztonsági Tartalékról szóló 84/1994. (V. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről1

2016.01.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a Gazdaságbiztonsági Tartalékról szóló 84/1994. (V. 27.) Korm. rendelet.

2. § (1) Hatályát veszti a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 12. § (3) bekezdés a) pontja, valamint a 12. § (4) bekezdés a) pontja.

(2) Hatályát veszti az R. 12. § (7) bekezdésében az „a GT és” szövegrész.

(3) Hatályát veszti az R. 1. számú melléklet 7a. számú táblázatában a „Termék a Gazdaságbiztonsági Tartalékból TGT” szövegrész.

3. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.