• Tartalom

353/2015. (XI. 26.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.01.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 89. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés a következő f) ponttal egészül ki:

(A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti)

e) a nemzetközi fejlesztési együttműködésre,
f) a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásra”

(vonatkozó jogszabályokat.)

(2) Az R. 89. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében)

j) koordinálja és irányítja a kormányzati nemzetközi humanitárius segítségnyújtást,”

(3) Az R. 89. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében)

l) felel a nemzetközi fejlesztési együttműködésért, ennek keretében
la) kidolgozza és végrehajtja a Kormány nemzetközi fejlesztési együttműködési politikáját, meghatározza a partnerországok körét a szakpolitikai stratégia alapján, valamint
lb) koordinálja és irányítja a kormányzati nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységet.”

2. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére