• Tartalom

2015. évi XXXVI. törvény

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról1

2015.07.01.

1. § A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 3. számú melléklet d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Országos szakkönyvtár:)

d) az Országos Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár,”

2. § Ez a törvény 2015. július 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. március 31-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. április 7. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére