• Tartalom

36/2015. (VI. 30.) FM rendelet

36/2015. (VI. 30.) FM rendelet

egyes állami feladatok átvételével kapcsolatos agrár- és környezetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról1

2015.07.01.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény 23. § j) és l) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (3) bekezdésében,

a 7. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § e) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1., 3., 4., 5., 6., 8., 9. és 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

az 1. és a 2. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 4. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

az 5. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben,

a 6. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet módosítása

1. § Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet Melléklet 1. függelék „Erdészeti gépek” táblázatának „A jogosítvány megszerzéséhez előírt szakképesítés” oszlopához fűzött megjegyzésben a „Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet köteles állásfoglalást kérni a Vidékfejlesztési Minisztériumtól” szövegrész helyébe a „Herman Ottó Intézet köteles állásfoglalást kérni a Földművelésügyi Minisztériumtól” szöveg lép.

2. A Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 16/2001. (III. 3.) FVM rendelet módosítása

2. § A Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 16/2001. (III. 3.) FVM rendelet Melléklet 8.4. pont „a) Mezőgazdasági gépek” táblázatának „A jogosítvány megszerzéséhez előírt szakképesítés” oszlopához fűzött megjegyzésben a „Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet köteles állásfoglalást kérni a Vidékfejlesztési Minisztériumtól” szövegrész helyébe a „Herman Ottó Intézet köteles állásfoglalást kérni a Földművelésügyi Minisztériumtól” szöveg lép.

3. A mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet módosítása

3. § A mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az „az FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézete (a továbbiakban: KSZI)” szövegrész helyébe az „a Herman Ottó Intézet”,

b) 4. § (1) bekezdésében a „KSZI-hez” szövegrész helyébe a „Herman Ottó Intézethez”,

c) 6. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 7. § (1) és (3) bekezdésében a „KSZI” szövegrész helyébe a „Herman Ottó Intézet”,

d) 2. számú melléklet szerinti „Mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány” minta a) pontjában a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe a „Földművelésügyi Minisztérium”

szöveg lép.

4. Az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről szóló 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet módosítása

4. § Az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről szóló 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI)” szövegrész helyébe a „Herman Ottó Intézet”,

b) 3. § (1) bekezdésében a „NAKVI” szövegrész helyébe a „Herman Ottó Intézet”,

c) 3. § (2) bekezdésében és 4. § (2) bekezdésében a „NAKVI” szövegrészek helyébe a „Herman Ottó Intézet”

szöveg lép.

5. A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosítása

5. § A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet

a) 1. § 18. pontjában a „Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI)” szövegrész helyébe a „Herman Ottó Intézet”,

b) 3. melléklet címében a „Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet” szövegrész helyébe a „Herman Ottó Intézet”

szöveg lép.

6. A vidékfejlesztési miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló
114/2013. (XII. 12.) VM rendelet

6. § A vidékfejlesztési miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 114/2013. (XII. 12.) VM rendelet 1. melléklet e) pontjában a „Nemzeti Környezetügyi Intézet” szövegrész helyébe a „Herman Ottó Intézet” szöveg lép.

7. A vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések komplex szakmai vizsgáinak szervezésére kijelölt intézményekről szóló 128/2013. (XII. 20.) VM rendelet módosítása

7. § A vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések komplex szakmai vizsgáinak szervezésére kijelölt intézményekről szóló 128/2013. (XII. 20.) VM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézetet (a továbbiakban: NAKVI)” szövegrész helyébe a „Herman Ottó Intézetet”,

b) 2. §-ában a „NAKVI” szövegrész helyébe a „Herman Ottó Intézet”

szöveg lép.

8. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére