• Tartalom

38/2015. (VII. 2.) FM rendelet

38/2015. (VII. 2.) FM rendelet

az arborétumok jegyzékéről szóló 19/2011. (III. 16.) VM rendelet módosításáról1

2015.07.10.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 4. és 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az arborétumok jegyzékéről szóló 19/2011. (III. 16.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 38/2015. (VII. 2.) FM rendelethez

Az R. 1. melléklet Fejér megye Dég című pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Dég
011/10, 011/11, 0122/3, 0122/5, 0122/6, 0122/7, 0122/8, 0122/10, 0122/11, 0122/13, 0122/16, 0122/17, 0122/18, 0123/1, 0123/4, 0123/5, 0126, 0127, 0132/2, 0132/3, 0132/4, 0132/5, 0132/9, 0132/11, 0132/15, 0132/17, 0132/18, 0132/19, 0132/20, 0134, 37, 38/2, 38/4, 38/5, 40, 41, 43/5, 43/6, 43/11, 43/12, 43/13, 46, 59, 1101, 1102, 1185, 1186, 1187/1, 1187/3, 1187/4, 1187/5, 1187/6, 1187/7, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204/1, 1204/2, 1205, 1206, 1207”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. július 11. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére