• Tartalom

2015. évi IV. törvény

egyes törvényeknek a jövedéki biztosíték mértékével összefüggő módosításáról1

2015.03.12.

1–2. §2

3. § Nem lép hatályba a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény 54. alcíme.

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2016. január 2-án hatályát veszti.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. március 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. március 10. A törvény a 4. § alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére