• Tartalom
Oldalmenü

401/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet

a kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről

2016.01.01.

A Kormány a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a kéményseprő-ipari tevékenység ellátására kéményseprő-ipari szervként a hivatásos katasztrófavédelmi szervet jelöli ki.

2. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.