• Tartalom

409/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet

409/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.01.01.

A Kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a bányászati ügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által irányított, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. A Hivatal gazdasági szervezettel rendelkezik.”
3/D. § (1) A Bt. 43. § (9) és (9a) bekezdése alapján évente megfizetett felügyeleti díjat a Hivatal szedi be. A felügyeletidíj-bevételből a kormányhivatalokat 21,6% illeti meg. A felügyeletidíj-bevétel fennmaradó része a Hivatal bevétele.
(2) A Hivatal az évente megfizetett felügyeleti díjból az egyes kormányhivatalokat – az 1. mellékletben meghatározott arányban – megillető összeget két részletben, minden év április 1-jéig, illetve augusztus 1-jéig átutalja az érintett kormányhivatalok számára.”

3. § A Statútum rendelet 6. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (a továbbiakban: MFGI) a miniszter által irányított központi költségvetési szerv. Az MFGI gazdasági szervezettel nem rendelkezik, gazdasági feladatait a Hivatal gazdasági szervezete látja el.
(2) Az Áht. 9. § g)–i) pontjában meghatározott irányítási jogokat az MFGI tekintetében középirányító szervként a Hivatal elnöke gyakorolja.
(3) Az MFGI a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet névváltozásával létrejövő központi költségvetési szerv, alaptevékenysége alapján kutatóintézet, amely a beolvadó Magyar Állami Földtani Intézet általános jogutódja.
(4) Az állami földtani feladatok, valamint a Hivatal bányászati és földtani feladatai ellátásában az MFGI közreműködik, a közreműködés részleteit és ezek anyagi forrását a Hivatal és az MFGI közötti megállapodásban kell rögzíteni. Az MFGI a Hivatal bányamérési tevékenységet igénylő hatósági eljárásaiban szakértőként jár el.”

5. § A Statútum rendelet 3. § (1) bekezdésében a „továbbiakban” szövegrész helyébe a „továbbiakban együtt” szöveg lép.

6. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1. melléket a 409/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez

 

A

B

C

1.

A bányafelügyeleti hatáskörben eljáró kormányhivatalok megnevezése

A bányafelügyeleti hatáskörben eljáró kormányhivatalok illetékességi területe

Az éves felügyeleti díjból a kormányhivatalokat megillető rész (%)

2.

Baranya Megyei Kormányhivatal

Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye

4,8

3.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4,5

4.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-
Szolnok megye

3,7

5.

Pest Megyei Kormányhivatal

Budapest főváros, Komárom-Esztergom, Nógrád és Pest megye

3,8

6.

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megye

4,8

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére