• Tartalom

445/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a fejlesztéspolitikával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2015.12.30.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–2. §2

3. § Nem lép hatályba az egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 555. § (4) bekezdése.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 18. § 26. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére